ഉള്ളിയേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ, കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിൽ, ബാലുശ്ശേരി ബ്ളോക്കിലാണ് 25.6 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഉള്ളിയേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

  • തെക്ക്‌ - അത്തോളി, ചെങ്ങോട്ടുകാവ് പഞ്ചായത്തുകൾ
  • വടക്ക് -നടുവണ്ണൂർ, കോട്ടൂർ പഞ്ചായത്തുകൾ
  • കിഴക്ക് - ബാലുശ്ശേരി, അത്തോളി, കോട്ടൂർ പഞ്ചായത്തുകൾ
  • പടിഞ്ഞാറ് - അരിക്കുളം ചെങ്ങോട്ടുകാവ് പഞ്ചായത്തുകളും, കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭയും

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല കോഴിക്കോട്
ബ്ലോക്ക് ബാലുശ്ശേരി
വിസ്തീര്ണ്ണം 25.6 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 27,805
പുരുഷന്മാർ 13,756
സ്ത്രീകൾ 14,049
ജനസാന്ദ്രത 1074
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1021
സാക്ഷരത 90.15%

അവലംബംതിരുത്തുക

2001