ഉപയോക്താവിന്റെ താളിൽ ഉൾ‍പ്പെടുത്താവുന്ന യൂസർ ബോക്സുകൾ.ഈ ഫലകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് താളിൽ {{BoxTop}} എന്നും ഫലകങ്ങൾ ചേർത്തതിനു ശേഷം {{BoxBottom}} എന്നും ചേർത്താൽ ഫലകങ്ങൾ നന്നായി അടുക്കിയ രീതിയിൽ കാണാം.

ചേർക്കേണ്ട കോഡ് ഫലകം വിവരണം
{{user ml}} മലയാളം മാതൃഭാഷയായുള്ള ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{User District|ജില്ല}}
ഈ ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വദേശം കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ്‌ .


ഉപയോക്താക്കൾ ജനിച്ച ജില്ല ചേർക്കാൻ ഈ ഫലകം ഉപയോഗിക്കാം
{{Proud Wikipedian}}
വിക്കിപീഡിയരിൽ ഒരാളായതിൽ ഇദ്ദേഹം അഭിമാനിക്കുന്നു.
വിക്കിപീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{Nrk}}

പ്രവാസിയെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് കേരളത്തിലാണ്.

പ്രവാസി മലയാളി ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{Siw}}

ഇദ്ദേഹം ഉറങ്ങുന്നതുപോലും വിക്കിപീഡിയയിലാണ്.

വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉറങ്ങുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{പ്രകൃതിസ്നേഹി}}
ഈ ഉപയോക്താവ്‌ പ്രകൃതിസ്നേഹിയാണ്‌.
പ്രകൃതിസ്നേഹികളായ ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{User ഈമെയിൽ}} ഈമെയിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം(മെയിൽ കൺഫേം ചെയ്യണം)
{{User ITprofessional}}
ഈ ഉപയോക്താവ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ വിദഗ്‌ധരിൽ ഒരാളാണ്‌
വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ വിദഗ്ദരായ ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{User Total Edits|No.of edits|Username}}
3000+ ഈ ഉപയോക്താവിന് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ മൊത്തം 3000ൽ കൂടുതൽ തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ട്.
ഉപയോക്താക്കളുടെ ആകെ എഡിറ്റുകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{User Wikipedian For|year=|month=|day=}}
ഈ ഉപയോക്താവ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ
17 വർഷം, 11 മാസം  8 ദിവസം ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.ഉപയോക്താക്കൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ എത്ര കാലമായി ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{പ്രകൃതിസ്നേഹി}}
ഈ ഉപയോക്താവ്‌ പ്രകൃതിസ്നേഹിയാണ്‌.
പ്രകൃതി സ്നേഹികളായ ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{User OS:Windows}} വിൻഡോസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{User OS:Linux}} ലിനക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{LiteratureUser}}
ഈ ഉപയോക്താവ്‌ സാഹിത്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.
സാഹിത്യ തൽപ്പരരായ ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{User CU allowance}} ചെക്ക് യൂസർമാരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{ബ്യൂറോക്രാറ്റ്‌}} വിക്കിപീഡിയയിൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റായ ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{CinemaUser}}
ഈ ഉപയോക്താവ്‌ ചലച്ചിത്രവിഷയങ്ങളിൽ തൽപരനാണ്‌.
ചലച്ചിത്രം ആസ്വദിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{User ml-1}}
ml-1 മലയാളത്തിൽ പ്രാരംഭ നിലവാരം മാത്രമുള്ള വ്യക്തി.
മലയാളത്തിൽ പ്രാരംഭ നിലവാരം ഉള്ള ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{User en-1}}
en-1 This user is able to contribute with a basic level of English.


ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രാരംഭ നിലവാരം ഉള്ള ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{User en-2}}
en-2 This user is able to contribute with an intermediate level of English.


ഇംഗ്ലീഷിൽ ശരാശരി നിലവാരം ഉള്ള ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{user hi-2}}
hi-2 यह सदस्य हिन्दी भाषा का मध्यम स्तर का ज्ञान रखते हैं।
ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ ശരാശരി നിലവാരം ഉള്ള ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{user gu-2}}
gu-2 આ સભ્ય ગુજરાતી ભાષામાં મધ્યમ કક્ષાનું પ્રદાન કરી શકે તેમ છે.
ഗുജറാത്തി ഭാഷയിൽ ശരാശരി നിലവാരം ഉള്ള ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{user ta-2}}
ta-2 இந்த பயனர் தமிழில் இடைப்பட்ட அளவில் பங்களித்து உதவ முடியும்.
തമിഴ് ഭാഷയിൽ ശരാശരി നിലവാരം ഉള്ള ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{laughter}}
ഇദ്ദേഹത്തിന് അടക്കാനാവാത്ത സന്തോഷം ഉണ്ട്.
അടക്കാനാവാത്ത സന്തോഷം ഉള്ള ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{ഉപയോക്താവ്:Sadik khalid/ചില്ല്}}
ല്‍
ഈ ഉപയോക്താവ്‌ ചില്ലുകളോട്‌ പിണക്കമാണ്‌.
ചില്ലുകളോട് പിണക്കം ഉള്ള ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{ഫലകം:സസ്യഭുക്കായ ഉപയോക്താവ്}}
ഈ ഉപയോക്താവ് പരിപൂർണ സസ്യാഹാര ഭോജിയാണ്.
സസ്യഭുക്കുക്കളായ ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{ഉപയോക്താവ്:Anoopan/ഇന്ന്}}
ഇന്ന് ജൂൺ 24, 2024.
ഇന്നത്തെ ദിവസം ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{User blogger|blogURL}}
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ്‌ ഇവിടെ കാണാം
സ്വന്തമായി ബ്ലോഗ് ഉള്ള ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{User wikipedia/RC Patrol}}
പ്രമാണം:Dainsyng.gif ഈ ഉപയോക്താവ് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്.
വിക്കിപീഡിയയിൽ മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{ഉപയോക്താവ്:Sidharthan/ഫയർഫോക്സ്}}
ഈ ഉപയോക്താവ് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{ഉപയോക്താവ്:Sidharthan/ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം}}
ഈ ഉപയോക്താവ് ഇടക്കിടെ ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം നടത്തുന്നു.
വിക്കിപീഡിയയിലെ ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{User Website|www.anoopp.in}}

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് ഇവിടെ കാണാം.

സ്വന്തമായി വെബ്സൈറ്റ് ഉള്ള ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{User twitter|anoopan}}
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റുകൾ ഇവിടെ കാണാം
ട്വിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{User Flickr|anoopp}}
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്ലിക്കർ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം
ഫ്ലിക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{ഉപയോക്താവ്:Anoopan/ചൂടൻപൂച്ച}}
ഈ ഉപയോക്താവ് ചൂടന്‍ പൂച്ച ഉപയോഗിക്കുന്നു
ചൂടൻപൂച്ച ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{Chrome-user}}
ഈ ഉപയോക്താവ് ഗൂഗിൾ ക്രോം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഗൂഗിൾ ക്രോം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
{{Ml-depth}}
മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആഴം/റാങ്ക് 200/78 ആണ്‌.
മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ ആഴവും റാങ്കും അറിയുന്നതിനു ചേർക്കേണ്ടുന്ന ഫലകം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Anoopan/Userboxes&oldid=3570519" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്