താങ്കളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഉപയോക്തൃനാമം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ദയവായി M.S.Augustine എന്ന പേരിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. --Vssun (സംവാദം) 02:46, 23 സെപ്റ്റംബർ 2012 (UTC)

We sent you an e-mailതിരുത്തുക

Hello M.s.augustine,nettoor,

Really sorry for the inconvenience. This is a gentle note to request that you check your email. We sent you a message titled "The Community Insights survey is coming!". If you have questions, email surveys@wikimedia.org.

You can see my explanation here.

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 18:53, 25 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)