ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമാലയിലെ ഏഴാമത്തെ അക്ഷരമാണ് ഈറ്റ (ഇംഗ്ലീഷ്: Eta uppercase Η, lowercase η; പുരാതന ഗ്രീക്ക്: ἦτα ē̂ta [êːtaː] or Modern Greek: ήτα ita [ˈita]) ഗ്രീക് സംഖ്യാ വ്യസ്ഥയിലെ ഇതിന്റെ മൂല്യം 8 ആണ്. ഫിനീഷ്യൻ അക്ഷരമായ ഹീത്ത് ഇൽനിന്നുമാണ് ഈറ്റ ഉദ്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലാറ്റിൻ അക്ഷരമായ H(എച്ച്) സിറിലിൿ അക്ഷരം И എന്നിവ ഈറ്റയിൽനിന്നും ഉദ്ഭവിച്ച അക്ഷരങ്ങളാണ്.

ഉപയോഗങ്ങൾ തിരുത്തുക

ചെറിയക്ഷരം ഈറ്റ (η) തിരുത്തുക

ചെറിയക്ഷരം ഈറ്റ η കീഴ് പറയുന്നവയുടെ പ്രതീകമായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു:

അവലംബം തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഈറ്റ_(അക്ഷരം)&oldid=2602852" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്