ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റ്, കോഴിക്കോട്

ഭാരത സർക്കാർ രൂപവത്കരിച്ച ഏഴു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴിക്കോട്. 1996-ൽ കേരള സർക്കാറിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ്‌ ഈ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചത്. കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കുന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

Indian Institute of Management Kozhikode
ആദർശസൂക്തംYogah Karmasu Kaushalam (Sanskrit) - from the Gita 2:50
തരംGovernment Funded
സ്ഥാപിതം1996
ഡയറക്ടർDr. Debashis Chatterjee
വിദ്യാർത്ഥികൾ453 MBA students
സ്ഥലംഇന്ത്യ Kozhikode, Kerala, India
11°17′39″N 75°52′25″E / 11.294294°N 75.873642°E / 11.294294; 75.873642
ക്യാമ്പസ്Suburban, 97 acres
HeraldryClockwise from the top: Arjuna's Bow & Arrow (Focus, Determination, Excellence, Achievement), Book (Wisdom, Knowledge, Learning) and Seascape (Kerala, Heritage)
അഫിലിയേഷനുകൾIndian Institutes of Management
വെബ്‌സൈറ്റ്www.iimk.ac.in

ചിത്രശാല

തിരുത്തുക

പുറത്തു നിന്നുള്ള കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക