ഒരു വാക്യത്തിൽ ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന പദമോ പദസമൂഹമോ ആണ് ആഖ്യ.

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

ആഖ്യ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആഖ്യ&oldid=2310880" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്