മറാത്ത ഭരിച്ചിരുന്ന മാൾവാ രാജവംശത്തിലെ ഒരു റാണിയായിരുന്നു അഹല്യഭായ് ഹോൾക്കർ (1725 മെയ് 31 – 1795 ആഗസ്റ്റ് 13) മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അഹമ്മദ്നഗറിലുള്ള ചൗഡി ഗ്രാമത്തിലാണു് ഇവർ ജനിച്ചതു്. 1754ലെ കുംഭേർ യുദ്ധത്തിൽ അഹല്യാഭായിയുടെ ഭർത്താവായ ഘാണ്ഡറാവു ഹോൾക്കർ മരിച്ചു. ഇതിനു ശേഷം ഭരണം കയ്യാളിയിരുന്ന ഭർതൃപിതാവും മരിച്ചതിനെത്തൂടർന്നാണു് അഹല്യയ്ക്ക് മാൾവയുടെ അധിപതിയാകേണ്ടി വന്നത്. ഠഗ്ഗി രാജവംശത്തിൽ നിന്ന് മറാത്തയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇവരുടെ ഭരണനേട്ടമായി കരുതപ്പെടുന്നു. ഇൻഡോറിനെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമെന്ന നിലയിൽ നിന്നും ഒരു നഗരമെന്ന നിലയിലും രാജ്യതലസ്ഥാനമെന്ന നിലയിലും വളർത്തിയത് അഹല്യഭായിയാണു്. ഇവരുടെ സ്മരണാർത്ഥം ഇൻഡോർ വിമാനത്താവളത്തിനു് ദേവി അഹല്യഭായ് ഹോൾക്കർ വിമാനത്താവളം ഏന്നാണ് പേരു നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

മഹാറാണി അഹല്യഭായ് ഹോൾക്കർ
ഹെർ ഹൈനസ് മഹാറാണി ശ്രീമന്ത് അഘണ്ഡ് സൗഭാഗ്യവതി അഹല്യ ഭായ് സാഹിബ

മറാത്ത റാണി
മാൾവാ രാജവംശം
ഭരണകാലം 1 December 1767 – 13 August 1795
കിരീടധാരണം ഡിസംബർ 11, 1767
മുൻഗാമി Malerao Holkar
പിൻഗാമി Tukojirao Holkar I
Consort Khanderao Holkar
പേര്
അഹല്യ ഭായ് സാഹിബ ഹോൾക്കർ
രാജവംശം House of Holkar
പിതാവ് Mankoji Shinde
മതം ഹിന്ദു"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അഹല്യഭായ്_ഹോൾക്കർ&oldid=3545505" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്