അശ്വതിതിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാൻ

കഥകളി പ്രസ്ഥാനത്തിന് സാരമായ സംഭാവനകൾ ചെയ്ത തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുബാംഗമാണ് അശ്വതിതിരുനാൾ രാമവർമ ഇളയതമ്പുരാൻ. 1756 (കൊല്ലവർഷം 931)-ൽ ജനിച്ചു. 1794 (കൊല്ലവർഷം 969)-ൽ മുപ്പത്തിയെട്ടാമത് വയസ്സിൽ മരിച്ചു.കാർത്തിക തിരുനാളിന്റെ വിദ്വൽ സദസ്സിൽ അംഗമായിരുന്നു അശ്വതിതിരുനാൾ. വഞ്ചീശ്വരശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേരു അശ്വതിതിരുനാളിനുണ്ടായിരുന്നു.

സംഭാവനകൾതിരുത്തുക

ധർമ്മരാജാവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിലും സംരക്ഷണത്തിലും കഴിഞ്ഞ അശ്വതി തിരുനാളിന്റെ ഗുരു ശങ്കരനാരായണൻ എന്ന പണ്ഡിതനായിരുന്നു.

സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലുമായി ഏതാണ്ട് 12ഓളം കൃതികൾ അശ്വതിതിരുനാളിന്റേതായിട്ടുണ്ട്. 'രുഗ്മിണീസ്വയംവരം', 'അംബരീഷചരിതം', 'പൂതനാമോക്ഷം', 'പൗണ്ഡ്രകവധം' എന്നിങ്ങിനെ 4 ആട്ടക്കഥകൾ രചിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവയിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണവും അരങ്ങിൽ വളരെ പ്രചാരം നേടിയിട്ടുള്ളവയാണ്. 'നരകാസുരവധം' ആട്ടക്കഥയുടെ ഉത്തരഭാഗമാണ് അശ്വതിയുടെ ആദ്യകൃതിയെന്ന് ഐതിഹ്യമുണ്ട്.

ആട്ടക്കഥകൾതിരുത്തുക

മറ്റുകൃതികൾതിരുത്തുക

  • വഞ്ചീശസ്തവം.
  • കാർത്തവീര്യ വിജയം.
  • സന്താനഗോപാലം(പ്രബന്ധം)
  • ശൃംഗാര സുധാകരം (ഭാണം)
  • രുഗ്മിണീ പരിണയം (നാടകം)
  • ദശാവതാരം(ദണ്ഡകം)


അവലംബംതിരുത്തുക

 കടപ്പാട്: കേരള സർക്കാർ ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി പ്രകാരം ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളം സർ‌വ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിലെ ആട്ടക്കഥ എന്ന ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് പകർത്തിയതിന് ശേഷം പ്രസ്തുത ഉള്ളടക്കത്തിന് സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം.

പുറം കണ്ണികൾതിരുത്തുക

  1. http://www.kathakali.info/ml/%E0%B4%85%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%B5%E0%B4%A4%E0%B4%BF_%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B5%BE_%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%AE%E0%B4%B5%E0%B5%BC%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AE Archived 2014-01-04 at the Wayback Machine.
  2. http://kathayarinjuattamkanu.blogspot.in/2011/09/blog-post_7737.html