മൈക്രോമീറ്റർ

(Micrometre എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)


നീളത്തിനെ കുറിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഏകകമാണ് ഇത്. ഒരു മീറ്ററിന്റെ പത്ത് ലക്ഷത്തിലൊരു ഭാഗമാണ് മൈക്രോമീറ്റർ. ഇതിനെ കുറിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നം μm ആണ് .

മൈക്രോമീറ്റർ
A 6 μm diameter carbon filament above a 50 μm diameter human hair
വിവരണം
ഏകകവ്യവസ്ഥmetric
അളവ്length
ചിഹ്നംμm 
Unit conversions
1 μm ...... സമം ...
   SI units   1×10−6 m
   Natural units   1.8897×104 a0
   imperial/US units   3.2808×10−6 ft
 3.9370×10−5 in
1 മൈക്രോമീറ്റർ =
SI units
1.000×10^−6 m 1.0000 μm
US customary / Imperial units
3.281×10^−6 ft 39.37×10^−6 in

മൈക്രോമീറ്റർ, ഇൻഫ്രാറെഡ് തരംഗത്തിന്റെ തരംഗദൈർഘ്യം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. GG

പുറത്തെ കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മൈക്രോമീറ്റർ&oldid=3641962" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്