പഞ്ചാബിന്റെ നാടൻപാട്ടുകൾ

(Folk music of Punjab എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

 പഞ്ചാബിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ സംഗീതമാണ്  പഞ്ചാബിന്റെ നാടൻപാട്ടുകൾ. [1][2]ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കടവും, സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുവന്ന ഒരു നാടകകൃത്തുതന്നെ ഈ സംഗീതത്തിനുണ്ട്.[3]ഈ നാടൻപാട്ട്, പഞ്ചാബികളുടെ കഠിനധ്വാനത്തിന്റെ, ധീരതയുടെ, അങ്ങനെ പഞ്ചാബ് ഇന്ത്യയുടെ എന്ന രാജ്യത്തിന് നൽകിയ തിളക്കങ്ങളുടേയും, പാരമ്പര്യത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.വലിയ ഒരിടത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഇടങ്ങളിലെ ഈ നാടൻപാട്ടുകൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും, അവയെല്ലാം പഞ്ചാബികളിലുണ്ടാകുന്നത് ഒരേ വികാരങ്ങളാണ്.മൽവ, ദോബ, പോത്തോഹർ, പുദ തുടങ്ങി ചെറിയ ഇടങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തപരമായ നാടൻപാട്ടുകൾ നിലനിൽക്കുന്നു.

ബ്രിട്ടനിലെ പഞ്ചാബികൾ നിർമ്മിച്ച ബഹാൻഗ്രയ്ക്ക് എതിരായുള്ള  ആധൂനിക പഞ്ചാബിലെ ഒരു തിരിച്ചടിയായും പഞ്ചാബി നാടൻപാട്ടുകളെ കരുതുന്നു.

സംഗീത ആഖ്യാനത്തിന്റെ പൊതുരൂപംതിരുത്തുക

റിതംതിരുത്തുക

പഞ്ചാബി നാടൻപാട്ടുകളുടെ റിതം വളരെ ലളിതമായ ഒന്നാണ്. [4]ബങ്കാര സംഗീതത്തിന്റെ റിതം നാടൻപാട്ടുകളെയനുസരിച്ച് കൂടുതൽ സങ്കീർണമാണ്.

മെലഡിതിരുത്തുക

ഹീർ, മിർസ തുടങ്ങിയ പാട്ടുകൾ പ്രാചീന സംഗീത സമുത്രയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു നിർമ്മിച്ചവയാണ്.പഞ്ചാബി നാടൻപാട്ടുകളിലെ സംഗീത നൈപുണ്യം കാരണം, അവർ അവരുടെ മെലഡികൾ വീണ്ടും, വീണ്ടും, ഉപയോഗിക്കുന്നു, നൂറോളം വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പാണ് പുതിയൊരു വരിയുണ്ടായത്.

നാടൻപാട്ടുകൾതിരുത്തുക

പഞ്ചാബിന്റെ നാടൻപാട്ടുകൾ ജനനം ,വിവാഹം, മരണം, പ്രണയം, വേർപാട്, സൗന്ദര്യം, സാമൂഹ്യപ്രസക്തി, ഗ്രാമീണ രീതി, ഭക്ഷണം, പ്രകൃതി, ബുദ്ധി, പ്രണയം, ചരിത്ര നായകൻമാർ, തുടങ്ങി എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു.[2]ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെ (സവർണന്റെ) പാട്ടുകളും, പഞ്ചാബിന്റെ നാടൻപാട്ടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.അവ താഴെ പറയും വിധം തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 


Referencesതിരുത്തുക

  1. Pande, Alka (1999). Folk music and musical instruments of Punjab. Mapin Publishers. p. 128. ISBN 18-902-0615-6.
  2. 2.0 2.1 Thind, Karnail Singh (2002). Punjab Da Lok Virsa (reprint ed.). Patiala: Punjabi University. p. 231. ISBN 81-738-0223-8.
  3. "The Music of Punjab". SadaPunjab.com. ശേഖരിച്ചത് May 22, 2012.
  4. Sharma, Manorma (2009). Musical heritage of India. p. 228.