അഗസ്റ്റസ് ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തെ പ്രസിദ്ധനായ റോമൻ കവിയായിരുന്നു ഹൊറസ് എന്ന് ആംഗലേയലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ക്വിന്തൂസ് ഹൊറഷ്യൂസ് ഫ്ലാച്ചൂസ്(വെനോസ, ഡിസംബർ 8, 65 ബി.സി. - റോം, നവംബർ 27, 8 ബി.സി.).വാഗ്മിയായ ക്വിന്റിലിയൻ തന്റെ ഓഡസിന്റെ വായനയിലുളള ഒരേയൊരു ലത്തീൻ ഭാഷയിലെ വരികളെ മാത്രമായിരുന്നു പരാമർശിച്ചത്: അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ഉന്നതമായതാവാം. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകർഷകത്വവും, മഹത്ത്വവും തികച്ചും നിഗൂഢത നിറഞ്ഞതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണക്കുകൾക്കുമൊപ്പം വ്യക്തിരിക്തനും, വാക്കുകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം സംസാരിച്ചും കാണപ്പെടുന്നു. [1]

ഹൊറസ്, ആന്റൻ വോൺ വെർണറുടെ ഭാവനയിൽ


ഇവയും കാണുകതിരുത്തുക

Notesതിരുത്തുക


Citationsതിരുത്തുക

 1. Quintilian 10.1.96. The only other lyrical poet Quintilian thought comparable with Horace was the now obscure poet/metrical theorist, Caesius Bassus (R. Tarrant, Ancient receptions of Horace, 280)

അവലംബംതിരുത്തുക

 • Arnold, Matthew (1970). Selected Prose. Penguin Books. ISBN 978-0-14-043058-5.
 • Barrow, R (1949). The Romans. Penguin/Pelican Books.
 • Barchiesi, A (2001). Speaking Volumes: Narrative and Intertext in Ovid and Other Latin Poets. Duckworth.
 • Bischoff, B (1971). "Living with the satirists". Classical Influences on European Culture AD 500–1500. Cambridge University Press.
 • Bush, Douglas (1966). Milton: Poetical Works. Oxford University Press.
 • Campbell, A (1924). Horace: A New Interpretation. London.
 • Conway, R (1921). New Studies of a Great Inheritance. London.
 • Davis, Gregson (1991). Polyhymnia. The Rhetoric to Horatian Lyric Discourse. University of California.
 • Ferri, Rolando (2007). "The Epistles". The Cambridge Companion to Horace. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-53684-4.
 • Flesch, William (2009). The Facts on File Companion to British Poetry, 19th Century. Infobase Publishing. ISBN 978-0-8160-5896-9.
 • Frank, Tenney (1928). Catullus and Horace. New York.
 • Fraenkel, Eduard (1957). Horace. Oxford University Press.
 • Friis-Jensen, Karsten (2007). "Horace in the Middle Ages". The Cambridge Companion to Horace. Cambridge University Press.
 • Griffin, Jasper (1993). "Horace in the Thirties". Horace 2000. Ann Arbor.
 • Griffin, Jasper (2007). "Gods and religion". The Cambridge Companion to Horace. Cambridge university Press.
 • Harrison, Stephen (2005). "Lyric and Iambic". A Companion to Latin Literature. Blackwell Publishing.
 • Harrison, Stephen (2007). "Introduction". The Cambridge Companion to Horace. Cambridge University Press.
 • Harrison, Stephen (2007). "Style and poetic texture". The Cambridge Companion to Horace. Cambridge University Press.
 • Harrison, Stephen (2007). "The nineteenth and twentieth centuries". The Cambridge Companion to Horace. Cambridge University Press.
 • Hooley, D (1997). The Knotted Thong: Structures of Mimesis in Persius. Ann Arbor.
 • Hutchinson, G (2002). "The publication and individuality of Horace's Odes 1–3". Classical Quarterly 52.
 • Kiernan, Victor (1999). Horace: Poetics and Politics. St Martin's Press.
 • Kupersmith, W (1985). Roman Satirists in Seventeenth Century England. Lincoln, Nabraska and London.
 • Loveling, Benjamin (1741). Latin and English Poems, by a Gentleman of Trinity College, Oxford. London.
 • Lowrie, Michèle (1997). Horace's Narrative Odes. Oxford University Press.
 • Lyne, R (1986). "Augustan Poetry and Society". The Oxford History of the Classical World. Oxford University Press.
 • Mankin, David (1995). Horace: Epodes. Cambridge university Press.
 • McNeill, Randall (2010). Horace. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-980511-2.
 • Michie, James (1967). "Horace the Man". The Odes of Horace. Penguin Classics.
 • Moles, John (2007). "Philosophy and ethics". The Cambridge Companion to Horace. Cambridge University Press.
 • Money, David (2007). "The seventeenth and eighteenth centuries". The Cambridge Companion to Horace. Cambridge University Press.
 • Morgan, Llewelyn (2005). "Satire". A Companion to Latin Literature. Blackwell Publishing.
 • Muecke, Frances (2007). "the Satires". The Cambridge Companion to Horace. Cambridge University Press.
 • Nisbet, Robin (2007). "Horace: life and chronology". The Cambridge Companion to Horace. Cambridge University Press.
 • Reckford, K. J. (1997). Horatius: the man and the hour. 118. American Journal of Philology. pp. 538–612.
 • Rivers, Elias (1983). Fray Luis de León: The Original Poems. Grant and Cutler.
 • Rossetti, Christina (2001). The Complete Poems. Penguin Books.
 • Rudd, Niall (1973). The Satires of Horace and Persius. Penguin Classics.
 • Santirocco, Matthew (1986). Unity and Design in Horace's Odes. University of North Carolina.
 • Syme, R (1986). The Augustan Aristocracy. Oxford University Press.
 • Talbot, J (2001). "A Horatian Pun in Paradise Lost". Notes and Queries 48 (1). Oxford University Press.
 • Tarrant, Richard (2007). "Ancient receptions of Horace". The Cambridge Companion to Horace. Cambridge University Press.
 • Tollet, Elizabeth (1755). Poems on Several Occasions. London.

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്തിരുത്തുക

 • Davis, Gregson (1991). Polyhymnia the rhetoric of Horatian lyric discourse. Berkeley: University of California Press. ISBN 0-520-91030-3.
 • Fraenkel, Eduard (1957). Horace. Oxford: Clarendon Press.
 • Horace (1983). The complete works of Horace. Charles E. Passage, trans. New York: Ungar. ISBN 0-8044-2404-7.
 • Johnson, W.R. (1993). Horace and the dialectic of freedom : readings in Epistles 1. Ithaca: Cornell University Press. ISBN 0-8014-2868-8.
 • Lyne, R.O.A.M. (1995). Horace : behind the public poetry. New Haven: Yale Univ. Press. ISBN 0-300-06322-9.
 • Lyons, Stuart (1997). Horace's Odes and the Mystery of Do-Re-Mi. Aris & Phillips.
 • Lyons, Stuart (2010). Music in the Odes of Horace. Aris & Phillips.
 • Michie, James (1964). The Odes of Horace. Rupert Hart-Davis.
 • Newman, J.K. (1967). Augustus and the New Poetry. Brussels: Latomus, revue d’études latines.
 • Noyes, Alfred (1947). Horace: A Portrait. New York: Sheed and Ward.
 • Perret, Jacques (1964). Horace. Bertha Humez, trans. New York: New York University Press.
 • Putnam, Michael C.J. (1986). Artifices of eternity : Horace's fourth book of Odes. Ithaca, NY: Cornell University Press. ISBN 0-8014-1852-6.
 • Reckford, Kenneth J. (1969). Horace. New York: Twayne.
 • Rudd, Niall, ed. (1993). Horace 2000: a celebration : essays for the bimillennium. Ann Arbor: Univ. of Michigan Press. ISBN 0-472-10490-X.
 • Sydenham, Colin (2005). Horace The Odes. Duckworth.
 • West, David (1997). Horace The Complete Odes and Epodes. Oxford University Press.
 • Wilkinson, L.P. (1951). Horace and His Lyric Poetry. Cambridge: Cambridge University Press.

പുറം കണ്ണികൾതിരുത്തുക

വിക്കിചൊല്ലുകളിലെ Horace എന്ന താളിൽ ഈ ലേഖനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചൊല്ലുകൾ ലഭ്യമാണ്‌:
ലാറ്റിൻ വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ ഈ ലേഖനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം ഉണ്ട്:
ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ ഈ ലേഖനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം ഉണ്ട്:
Wikisource has the text of the 1911 Encyclopædia Britannica article Horace.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹൊറസ്&oldid=3649736" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്