ലിഥിയത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന അയിരാണ് സ്പൊഡുമീൻ. ലിഥിയം ക്ലോറൈഡ് ആക്കി മാറ്റിയ ശേഷം വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം വഴി ലിഥിയം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു.

Spodumene
Spodumene-usa59abg.jpg
Walnut Hill Pegmatite Prospect, Huntington, Hampshire County, Massachusetts, US (Size: 14.2 x 9.2 x 3.0 cm)
General
CategorySilicate mineral, pyroxene
Formula
(repeating unit)
lithium aluminium silicate, LiAl(SiO3)2
Crystal symmetryMonoclinic - prismatic
H-M symbol (2/m)
യൂണിറ്റ് സെൽa = 9.46 Å, b = 8.39 Å
c = 5.22 Å
β = 110.17°; Z = 4
Identification
നിറംHighly variable: white, colorless, gray, pink, lilac, violet, yellow and green, may be bicolored; emerald green - hiddenite; lilac - kunzite
Crystal habitprismatic, generally flattened and elongated, striated parallel to {100}, commonly massive
Crystal systemMonoclinic
TwinningCommon on {100}
CleavagePerfect prismatic, two directions {110} ∧ {110} at 87°
FractureUneven to subconchoidal
TenacityBrittle
മോസ് സ്കെയിൽ കാഠിന്യം6.5–7
LusterVitreous, pearly on cleavage
Streakwhite
Specific gravity3.03–3.23
Optical propertiesBiaxial (+)
അപവർത്തനാങ്കംnα = 1.648–1.661 nβ = 1.655–1.670 nγ = 1.662–1.679
Birefringenceδ = 0.014–0.018
PleochroismStrong in kunzite: α-purple, γ-colorless; hiddenite: α-green, γ-colorless
2V angle54° to 69°
Fusibility3.5
Solubilityinsoluble
Other characteristicsTenebrescence, chatoyancy, kunzite often fluorescent under UV[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]
അവലംബം[1][2][3][4]


അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Spodumene, Mindat.org
  2. Anthony, John W., Bideaux, Richard A., Bladh, Kenneth W., and Nichols, Monte C. (1990). Handbook of Mineralogy. Mineral Data Publishing, Tucson, Arizona
  3. Hurlbut, Cornelius S.; Klein, Cornelis, 1985, Manual of Mineralogy, 20th ed., ISBN 0-471-80580-7
  4. Deer, Howie and Zussman, Rock Forming Minerals, v. 2 Chain Silicates, Wiley, 1963 pp. 92-98
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സ്പൊഡുമീൻ&oldid=3342635" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്