ലിത്വാനിയയിലെ ട്രാക്കായ്, കൗനസ് ജില്ലകളിലെ ഒരു നദിയാണ് സ്ട്രെവ. 1348 ൽ സ്ട്രേവ യുദ്ധത്തിൽ ലിത്വാനിയയുടെയും ഗ്രാൻഡ് ഡച്ചിയുടെയും ഇടയിൽ റ്റുട്ടോണിക് നൈറ്റ്സ് തണുത്തുറഞ്ഞ നദിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്തു. 1962 ൽ ലിത്വാനിയയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കൃത്രിമ തടാകമായ ഇലക്ട്രേനയി റിസർവോയർ നിർമ്മിക്കാൻ ഈ നദി തടഞ്ഞുനിർത്തിയിരുന്നു. സ്ട്രെവ നദി ഇലക്ട്രേനയി, സീസ്മാരിയയി, സെമെലിസ്̌കെ̇സ് വഴി ഒഴുകുന്നു. 2001-ൽ ഒരു പഠനം അനുസരിച്ച്, ലിത്വാനിയയിലെ നേമൻ തടത്തിലെ ശുദ്ധമായ നദികളിലൊന്നായിരുന്നു സ്ട്രെവ.[1]

Strėva
Streva.jpg
Strėva near Semeliškės
CountryLithuania
Physical characteristics
പ്രധാന സ്രോതസ്സ്5 കി.മീ (3.1 mi) east of Aukštadvaris, Trakai district municipality
നദീമുഖംKaunas Reservoir
നീളം73.6 കി.മീ (45.7 mi)
Discharge
  • Average rate:
    7.5 m3/s (260 cu ft/s)
നദീതട പ്രത്യേകതകൾ
നദീതട വിസ്തൃതി759 കി.m2 (293 sq mi)

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സ്ട്രേവ_നദി&oldid=3295644" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്