സീതത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോന്നി താലൂക്കിൽ റാന്നി ബ്ളോക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 651.94 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് സീതത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് . പത്തനംതിട്ട പാർലമെന്റ്മണ്ഡലത്തിൽ ആണ് സീതത്തോട്... കോന്നി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

  • തെക്ക്‌ - ചിറ്റാർ, പെരുനാട് പഞ്ചായത്തുകൾ
  • വടക്ക് -കരുതൽ വനം
  • കിഴക്ക് - കരുതൽ വനം
  • പടിഞ്ഞാറ് - ചിറ്റാർ, പെരുനാട് പഞ്ചായത്തുകൾ


വാർഡുകൾതിരുത്തുക

ഗവി, മൂഴിയാർ ആങ്ങമൂഴി , കോട്ടമൺപാറ, കൊച്ചുകോയിക്കൽ, കോട്ടക്കുഴി,സീതക്കുഴി, സീതത്തോട്, മൂന്നുകല്ല്. അള്ളുങ്കൽ, ഗുരുനാഥൻമണ്ണ്. മുണ്ടൻപാറ

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല പത്തനംതിട്ട
ബ്ലോക്ക് റാന്നി
വിസ്തീർണ്ണം 651.94 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 18,222
പുരുഷന്മാർ 9268
സ്ത്രീകൾ 8954
ജനസാന്ദ്രത 28
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 966
സാക്ഷരത 92.4%

അവലംബംതിരുത്തുക