സി.വി.എൻ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം

എം.ഇ.എസ്. മമ്പാട് കോളേജിലെ പ്രഥമ മലയാളം അധ്യാപകനും സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും വാഗ്മിയും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്ന പ്രൊഫ. സി.വി.എൻ. നമ്പൂതിരിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം, മലയാളവിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രൊഫ. സി.വി.എൻ. സാഹിത്യപുരസ്കാര സമിതി ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് സി.വി.എൻ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം. 10000 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം. പ്രഥമ സി.വി.എൻ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് കെ.വി. പ്രവീണിന്റെ ഓർമ്മച്ചിപ്പ് എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിനാണ്.


പുരസ്കാര ജേതാക്കൾതിരുത്തുക

വർഷം പുരസ്കാര ജേതാവ് ഗ്രന്ഥം മേഖല
2018 കെ.വി. പ്രവീൺ ഓർമ്മച്ചിപ്പ് കഥാസമാഹാരം [1]
2019 ഇ. സന്തോഷ് കുമാർ അന്ധകാരനഴി നോവൽ
2021 ഇ.വി. രാമകൃഷ്ണൻ മലയാളനോവലിന്റെ ദേശകാലങ്ങൾ വിമർശനം [2]

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. https://suprabhaatham.com › എഴ... എഴുത്തുകാർ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട ...
  2. https://www.deshabhimani.com › pr... പ്രൊഫ. സി വി എൻ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ...