പരന്നതും വിസ്തൃതമായതുമായ ഭൂപ്രകൃതിയാണ് സമതലം(Plane) . പൊതുവേ സമതലങ്ങൾ സമുദ്ര നിരപ്പിന്റെ അതേ ഉയരത്തിലാണ് കാണുക എങ്കിലും, പീഠഭൂമി പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ മുകൾ ഭാഗവും സമതലം ആയിരിക്കും. ലാവാ പ്രവാഹം,ജല പ്രവാഹം, മഞ്ഞു വീഴ്ച, മണ്ണൊലിപ്പ് തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സമതലങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു.[1]

കറി കൗണ്ടി ,വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ സമതലം
ലോസ് ഇല്ലാനോസ് സമതലം, വെനിസ്വേല

നദികൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന എക്കൽ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ സമതലങ്ങൾ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായിരിക്കും. അതിനാൽ തന്നെ അവ പുല്ല് വർഗത്തിൽ പെടുന്ന ചെടികൾ വളരുന്നതിനും തദ്വാരാ കന്നുകാലികൾക്ക് മേയുന്നതിനും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണു സമതലങ്ങൾ.

വിവിധ തരം സമതലങ്ങൾ തിരുത്തുക

നിക്ഷേപ സമതലങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

പ്രസിദ്ധമായ എക്കൽ സമതലങ്ങളാണ് സിന്ധു-ഗംഗാ സമതലം,ഗംഗാസമതലം എന്നിവ

പുൽമേടുകളായ സ്റ്റെപ്, തുന്ദ്ര, സാവന്ന, പ്രയറി തുടങ്ങിയവ മനോഹരമായ സമതലങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

അവലംബം തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സമതലം&oldid=3964654" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്