സന്ന്യാസം

ഞാനെന്നും എന്റേതെന്നുമുൾപ്പെടെ സകലതും ത്യജിച്ച അവസ്ഥയാണ് സന്ന്യാസം

ഹിന്ദു ആശ്രമധർമങ്ങളിൽ നാലാമത്തേതാണ് സന്ന്യാസം. ഞാനെന്നും എന്റേതെന്നുമുൾപ്പെടെ സകലതും ത്യജിച്ച അവസ്ഥയാണ് സന്ന്യാസം. സന്യാസം സ്വീകരിച്ചവരെ സന്ന്യാസി എന്നു പറയുന്നു. പരമപ്രാപ്തിയാണ് സന്ന്യാസിയുടെ ആത്യന്തിക ലക്‌ഷ്യം.

ഇത് കൂടി കാണുകതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സന്ന്യാസം&oldid=1689387" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്