സംവാദം:സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ പി.കെ. നാരായണപിള്ള

സംവാദം ചേർക്കുക
Active discussions

ലയന നീക്കംതിരുത്തുക

പി.കെ. നാരായണപിള്ളയും, സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ പി.കെ. നാരായണപിള്ളയും രണ്ട് വ്യക്തികൾ ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് ലയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക? രണ്ടും രണ്ട് ലേഖനമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കണം. ജനന തീയതി നോക്കിയാൽ മനസിലാകും.--കുമാർ വൈക്കം (സംവാദം) 07:53, 16 നവംബർ 2013 (UTC)

രണ്ടും വ്യത്യസ്ഥ വ്യക്തികൾ ആണു്. പേരു് ഒന്നാണെന്നു മാത്രം. സാഹിത്യപഞ്ചാനനനൻ (സാഹിത്യത്തിൽ പഞ്ച ആനനങ്ങൾ - അഞ്ചുമുഖങ്ങൾ- ഉള്ളയാൾ) എന്ന വിശേഷണം ഇദ്ദേഹത്തിനുമാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണു്. ജോസ് ആറുകാട്ടി 08:28, 16 നവംബർ 2013 (UTC)

വിക്കിസംഗമോത്സവം 2013 തിരുത്തൽ യജ്ഞംതിരുത്തുക

"സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ പി.കെ. നാരായണപിള്ള" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.