പല വാക്യങ്ങൾക്കും ആശയവ്യക്തത കാണുന്നില്ല. (ഉദാ: //(പഴയ ഭാഗം, ചിലപ്പോൾ പൂർവ്വധർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു), 55 അധ്യായങ്ങളുള്ള ഉത്തര-ഭാഗ (പിന്നീടുള്ള ഭാഗം ചിലപ്പോൾ ഉത്തരാർധ എന്നറിയപ്പെടുന്നു). [1] [5] എന്നാൽ, ഉത്തര-ഭഗ വാചകം മാത്രം കാലക്രമേണ വികസിപ്പിച്ചു നിഗമനത്തിൽ, 46 അധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ വാക്യം 2.55.37 വാചകം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ. [5] ഉത്തരാ ഭാഗ മുഴുവനും പിന്നീടുള്ള ഉൾപ്പെടുത്തലോ പഴയ ഭാഗത്തോടുള്ള ബന്ധമോ ആയിരിക്കാമെന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. //). ദയവായി ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ? -- --Vijayan Rajapuram {വിജയൻ രാജപുരം} 15:40, 2 മേയ് 2020 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ലിംഗ_പുരാണം&oldid=3320306" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ലിംഗ പുരാണം" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.