രക്ഷിക്കൽ തിരുത്തുക

ഇതിന്റെ ക്രഡിറ്റ് റസിമാന്..

Rameshng:::Buzz me :) 06:28, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)Reply[മറുപടി]

കുക്കിനിക്കട്ട മണ്ണിരയുമായി ലയിപ്പിക്കുന്നത് തിരുത്തുക

എതിരഭിപ്രായമില്ലാത്തതിനാൽ ലയിപ്പിക്കുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 15:49, 29 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)Reply[മറുപടി]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:മണ്ണിര&oldid=1739587" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"മണ്ണിര" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.