പൗരധർമ്മം ലയിപ്പിക്കൽതിരുത്തുക

യോജിക്കുന്നില്ല രണ്ടും രണ്ടാണ്.

ലയനനിർദ്ദേശം നീക്കി. രണ്ടും രണ്ടുതന്നെയാണ് -- റസിമാൻ ടി വി 20:08, 6 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:പൗരത്വം&oldid=1642405" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"പൗരത്വം" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.