സംവാദം:ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി

സംവാദം ചേർക്കുക
There are no discussions on this page.
Free Software Portal Logo.svg
സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി എന്ന ഈ ലേഖനം.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലമലയാളം വിക്കിയിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനം?--സിദ്ധീഖ് | सिधीक|Sidheeq| صدّيق 11:02, 19 ജൂലൈ 2008 (UTC)

പറ്റാവുന്ന മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതിനു നന്ദി --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 09:10, 6 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
"ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.