സംവാദം:ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി

സംവാദം ചേർക്കുക
There are no discussions on this page.
Free and open-source software logo (2009).svg
സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി എന്ന ഈ ലേഖനം.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലമലയാളം വിക്കിയിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനം?--സിദ്ധീഖ് | सिधीक|Sidheeq| صدّيق 11:02, 19 ജൂലൈ 2008 (UTC)

പറ്റാവുന്ന മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതിനു നന്ദി --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 09:10, 6 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
"ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.