സംവാദം:ഖഗോള ഭൗതികം

There are no discussions on this page.
(സംവാദം:ഖഗോളോർജ്ജതന്ത്രം എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഖഗോളോർജ്ജതന്ത്രം എന്നത് ഖഗോളഭൗതികം എന്നു മാറ്റേണ്ടതല്ലേ?— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Kjbinukj (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ഖഗോള_ഭൗതികം&oldid=2014647" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ഖഗോള ഭൗതികം" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.