കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് ഊട്ടുപാറ എന്ന ഈ ലേഖനം.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല


NO malayalam(ml-IN) unicode contentTux the penguin 12:34, 29 നവംബർ 2006 (UTC)Reply

എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഊട്ടുപാറ എന്ന് ഒരു മലയാളം താളുണ്ടാവുമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടു റീഡിറക്ട് ചെയ്തിടാം എന്നെന്റെ അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ട് ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇങ്ങോട്ടു മാറ്റുന്നു.

Oottupara. Oottuapra is one of the village in Pathanamthitta district. It is hill area surrounded by Achankovil river. And also the border of Tamilnadu district. Most of the people here is farmers and main agriculturing is Ruber. There is one High School at the junction of Ootupara named St. Georges High School. This school have a big ground,this is the second biggest ground in Pathanamthitta district after the District Stadium. Konni is the nearest city of Oottupara and around 5 K.M distance is there. Eastern side of Oottupara is big forest and after the 60 K.M is the border the Tamilnadu State.

--പ്രവീൺ:സംവാദം 19:22, 30 നവംബർ 2006 (UTC)Reply

ഓട്ടുപ്പാറ

തിരുത്തുക

ഓട്ടുപ്പാറകൾ കേരളത്തിൽ ഒരു പാടു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ട്. അതിനെല്ലാം നമ്മുക്കു സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും. തൃശൂരിലുണ്ടൊരു ഓട്ടുപ്പാറ.പാലക്കാട്,കോഴിക്കോട് എന്നീ സഥലത്തും ഉണ്ട്. --Jigesh 02:30, 1 ഡിസംബർ 2006 (UTC)Reply

ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം

തിരുത്തുക

എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ കാത്തിരിപ്പ്, ഇത് ഡീലീറ്റ് ചെയ്തുകുടെ. --  ജിഗേഷ്  ►സന്ദേശങ്ങൾ  08:06, 20 മാർച്ച് 2007 (UTC)Reply

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ഊട്ടുപാറ&oldid=4026122" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ഊട്ടുപാറ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.