കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് ഉമ്മത്തൂര് എന്ന ഈ ലേഖനം.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല


ഫറൂഖ് കോളജിൽ നിന്നും വിരമിച്ച പ്രൊഫസർ പി.മമ്മു സാഹിബ് പ്രസിഡന്റും, ചെക്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് അഹമ്മദ് പുന്നക്കൽ ജനറല് സെക്രട്ടറിയുമായ കമ്മിറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നല്കുന്നത് - ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള താളിൽ ഇത്തരം വിവരങ്ങളുടെ ആവശ്യുമുണ്ടോ?--Subeesh Talk‍ 09:32, 13 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)Reply

മാറ്റിയിട്ടുണ്ടു്.--Shiju Alex|ഷിജു അലക്സ് 09:48, 13 ഏപ്രിൽ 2010 (UTC)Reply

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ഉമ്മത്തൂര്&oldid=727606" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ഉമ്മത്തൂര്" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.