കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇരട്ടക്കുളങ്ങര എന്ന ഈ ലേഖനം.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല


ഇത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ വടക്കാഞ്ചേരിയല്ലേ?--അഭി 10:28, 9 നവംബർ 2008 (UTC)Reply

 വടക്കഞ്ചേരിയാണെന്നു കരുതി.. വേല കണ്ടപ്പോൾ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. :). കാറ്റഗറി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. --Vssun 17:52, 9 നവംബർ 2008 (UTC)Reply
ഈ ലേഖനത്തെ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ വടക്കാഞ്ചേരി (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) എന്ന താളിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്?--Anoopan| അനൂപൻ 17:39, 8 ഡിസംബർ 2008 (UTC)Reply
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ഇരട്ടക്കുളങ്ങര&oldid=727668" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ഇരട്ടക്കുളങ്ങര" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.