കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിലെ ചിക്കമഗളൂർ ജില്ലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഹൈന്ദവാരാധനാ ദേവീക്ഷേത്രമാണ് ശൃംഗേരി ശാരദാംബ ക്ഷേത്രം. തുംഗഭദ്ര നദീ തീരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഈ പ്രദേശം പ്രസിദ്ധമായ തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രമാണ്

ശൃംഗേരി ശാരദാംബ ക്ഷേത്രം
സ്ഥാനം
രാജ്യം:ഇന്ത്യ
സംസ്ഥാനം:കർണടകം
സ്ഥാനം:ശൃംഗേരി
നിർദേശാങ്കം:13°25′05″N 75°15′07″E / 13.418°N 75.252°E / 13.418; 75.252
വാസ്തുശൈലി, സംസ്കാരം
വാസ്തുശൈലി:South Indian

ഐതിഹ്യം

തിരുത്തുക