വേളോർവട്ടം

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം

കേരളത്തിലെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേർത്തല നഗരത്തിൽ നിന്നും 2.5 കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറു മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നസ്ഥലമാണ് വേളോർവട്ടം.

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വേളോർവട്ടം&oldid=1688376" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്