വെള്ളപ്പൊക്കവും സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും

പ്രളയം അനുഭവപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ തോതിൽ സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നതായി കാണാം. ജലത്തിലൂടെയും ജീവികൾ വഴിയും രോഗപകർച്ച ഉണ്ടാവാം[1].

2018 - ലെ കേരളത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ഒരു ദൃശ്യം

കാരണങ്ങൾ

തിരുത്തുക

ജലമലിനീകരണം

തിരുത്തുക

കുടിവെള്ളം മലിനമാവുന്നതിന്റെ ഫലമായി അതിസാരം പടർന്നുപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

കൊതുക് ജന്യ രോഗങ്ങൾ

തിരുത്തുക

വെള്ളപ്പൊക്കത്തെത്തുടർന്ന് കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ജലത്തിൽ പെരുകുന്ന കൊതുക്, ഡെങ്കിപ്പനി, മലേറിയ, വെസ്റ്റ്‌ നൈൽ പനി തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു.

പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

തിരുത്തുക

വെള്ളപ്പൊക്ക അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിന് സത്വരമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് [3]

ക്ലോറിനേഷൻ

തിരുത്തുക

വാക്സിനേഷൻ

തിരുത്തുക
 • പകർച്ചവ്യാധികളെ തടയുന്നതിന് വാക്സിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

രോഗ വാഹകരെ നിയന്ത്രിക്കൽ

തിരുത്തുക
 • കൊതുക് നശീകരണം, എലി നശീകരണം

ബോധവൽക്കരണം

തിരുത്തുക
 • നല്ല ആരോഗ്യ ശീലങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക.
 • തിളപ്പിച്ച / അണുവിമുക്തമാക്കിയ വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക.
 • പനി അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഉടൻ വിദഗ്ദ്ധ പരിശോധന നടത്തുക.
 • മൃതശരീരങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കുകയോ ആഴത്തിൽ മറവു ചെയ്യുകയോ വേണം.
 • കോളറ ബാധിച്ച് മരണമടഞ്ഞതാണെങ്കിൽ, ശരീരം ദഹിപ്പിക്കുകയോ, അതല്ലെങ്കിൽ, ശരീരം അണുവിമുക്തമാക്കിയ ശേഷം മറവുചെയ്യുകയോ വേണം.
 1. [1]|Flooding and communicable diseases fact sheet
 2. "എലിപ്പനി: സംസ്ഥാനത്ത് 23 മരണം ". മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം. 2018-09-01. Archived from the original on 2018-09-01. Retrieved 2018-09-01.
 3. [2]|The Sphere Handbook
 4. Vogt, H.; Balej, J.; Bennett, J. E.; Wintzer, P.; Sheikh, S. A.; Gallone, P.; Vasudevan, S.; Pelin, K. (2010). "Chlorine Oxides and Chlorine Oxygen Acids". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley-VCH. doi:10.1002/14356007.a06_483.pub2
 5. Jakob, U.; J. Winter; M. Ilbert; P.C.F. Graf; D. Özcelik (14 November 2008). "Bleach Activates A Redox-Regulated Chaperone by Oxidative Protein Unfolding". Cell. Elsevier. 135 (4): 691–701. doi:10.1016/j.cell.2008.09.024. PMC 2606091. PMID 19013278. Retrieved 2008-11-19.