സിനിമ സംബന്ധമായ പെട്ടികൾ.

കോഡ് ഫലം
{{ഫലകം:മലയാളചലച്ചിത്രം ഇഷ്ടപെടുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ}}
Chemmeen poster.jpgഇദ്ദേഹം മലയാള ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടപെടുന്ന വ്യക്തിയാണ്
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:മമ്മൂട്ടിയുടെ ആരാധകരായ ഉപയോക്താക്കൾ}}
Mammootty malayalam.jpg ഇദ്ദേഹം മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു ആരാധകനാണ്
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:മോഹൻലാലിന്റെ ആരാധകരായ ഉപയോക്താക്കൾ}}
Super Star Mohanlal BNC.jpgഈ ഉപയോക്താവ് മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു ആരാധകനാണ്
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:ജയന്റെ ആരാധകരായ ഉപയോക്താക്കൾ}}
Jayan1.jpg ഇദ്ദേഹം ജയന്റെ ഒരു ആരാധകനാണ്
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:നസീറിന്റെ ആരാധകരായ ഉപയോക്താക്കൾ}}
Prem Nazir.jpg ഇദ്ദേഹം പ്രേംനസീറിന്റെ ഒരു ആരാധകനാണ്
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:പൃഥ്വിരാജിന്റെ ആരാധകരായ ഉപയോക്താക്കൾ}}
Prithviraj 2008.jpg ഇദ്ദേഹം പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഒരു ആരാധകനാണ്
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:ദിലീപിന്റെ ആരാധകരായ ഉപയോക്താക്കൾ}}
Dileep 2008.jpg ഇദ്ദേഹം ദിലീപിന്റെ ഒരു ആരാധകനാണ്
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:Charlie Chaplin}}
Charlie Chaplinഈ ഉപയോക്താവ്‌ ചാർളി ചാപ്ലിന്റെ ആരാധകനാണ്.
ഉപയോഗം