വണ്ടൂർ നിലമ്പൂർ റോഡിൽ അമ്പലപ്പടി എന്ന സ്ഥലത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന വളരെ പുരാതനവും ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ളതുമായ ഒരു ശിവക്ഷേത്രമാണ് വണ്ടൂർ ശിവ ക്ഷേത്രം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വണ്ടൂർ_ശിവ_ക്ഷേത്രം&oldid=3314743" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്