ലോക ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ സംഘടന

യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ 17 പ്രത്യേക ഏജൻസികളിൽ ഒന്നാണ് ലോക ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ സംഘടന ( World Intellectual Property Organization) അഥവാ വിപോ (WIPO). ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ സേവനങ്ങൾക്കും അനുബന്ധനയങ്ങൾക്കും, വിവരസഹകരണത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ആഗോള സഭയാണിത്.

ലോക ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ സംഘടന
WIPO3.JPG
WIPO headquarters in Geneva
Org typeSpecialized Agency
AcronymsWIPO, OMPI
HeadDirector-General of WIPO Francis Gurry
StatusActive
EstablishedJuly 14, 1967
HeadquartersGeneva, Switzerland
Websitewww.wipo.int
WIPO ആസ്ഥാനം, ജനീവ.
ഫ്രാൻസിസ് ഗറി

ലോകമെമ്പാടും ബൗദ്ധിക സൃഷ്ടികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ  പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ബൗദ്ധിക സ്വത്തുകളുടെ സംരക്ഷണം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താനും വേണ്ടി  1967 ലാണ് WIPO രൂപീകൃതമായത്.[1]

നിലവിൽ 189 രാജ്യങ്ങൾ WIPO യിൽ അംഗങ്ങളായുണ്ട്.[2] ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം ജനീവയിലാണ്.

അദ്ധ്യക്ഷ പദവിയിലിരുന്നവർതിരുത്തുക

  • 1st: Georg Bodenhausen, 1970–1973
  • 2nd: Árpád Bogsch, 1973–1997
  • 3rd: Kamil Idris, 1997–2008
  • 4th: പFrancis Gurry, 2008–present

അവലംബംതിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക