പാശ്ചാത്യ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ പ്രധാന ശാഖയാണ് ലൂഥറനിസം. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിലെ ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ നടന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് നവീകരണത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ച മാർട്ടിൻ ലൂഥറുടെ പാതയാണ് ലൂഥറൻ സഭ പിന്തുടരുന്നത്. കത്തോലിക്കാ സഭയും ലൂഥറൻ സഭയും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതകൾ രൂക്ഷമായത് 1521-ലായിരുന്നു. ലൂഥറുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഔദ്യോഗികമായി എതിർത്ത കത്തോലിക്ക ലൂഥറുടെ അനുയായികൾക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടികൾ എടുത്തതായിരുന്നു ഇതിനു കാരണം.

ലൂഥറൻ സഭയുടെ ചിഹ്നം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലൂഥറനിസം&oldid=3946730" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്