ഒരു ജർമൻ ചിന്തകനും നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞനുമാണ് ലൂഡ്വിഗ് ഫൊയർബാഹ്.

Ludwig Feuerbach
ജനനം(1804-07-28)ജൂലൈ 28, 1804
Landshut, Bavaria
മരണംസെപ്റ്റംബർ 13, 1872(1872-09-13) (പ്രായം 68)
Rechenberg near Nuremberg, Imperial Germany
കാലഘട്ടം19th-century philosophy
പ്രദേശംWestern Philosophy
ചിന്താധാരMaterialism, Humanism
പ്രധാന താത്പര്യങ്ങൾReligion, Christianity
ശ്രദ്ധേയമായ ആശയങ്ങൾReligion as the outward projection of human inner nature
സ്വാധീനിച്ചവർ
സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടവർ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലൂഡ്വിഗ്_ഫൊയർബാഹ്&oldid=3502177" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്