ലുയീഷ് വാഷ് ദ് കമോയിങ്ങ്ഷ്

പോർച്ചുഗലിന്റെയും പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിലെയും ഏറ്റവും വലിയ കവിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നയാളാണ് ലുയീഷ് വാഷ് ദ് കമോയിങ്ങ്ഷ് (Luís Vaz de Camões) (Portuguese pronunciation: [luˈiʒ ˈvaʒ dɨ kaˈmõj̃ʃ]; പലപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിൽ Camoens അല്ലെങ്കിൽ Camoëns /ˈkæm oʊˌənz/. ജീവിതകാലം എതാണ്ട് 1524 അല്ലെങ്കിൽ 1525 – 20 ജൂൺ [O.S. 10 ജൂൺ] 1580). അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യശേഷി ഷേക്സ്പിയർ, വോണ്ടൽ, ഹോമർ, വിർജിൽ, ഡാന്റേ എന്നിവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഉഷ് ലുസീയദഷ് അഥവാ ലുസിയാദുകളുടെ ഇതിഹാസം ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന രചന. വാസ്കൊ ദ ഗാമ ഇന്ത്യയിലേക്കു നടത്തിയ ആദ്യ സമുദ്രയാത്രയുടെ ചരിത്രപരവും ഭാവനാസമ്പന്നവുമായ വിവരണമാണ് ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം. പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിലെ മഹാനായ കവിയായി ഇദ്ദേഹം വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു.

ലുയീഷ് വാഷ് ദ് കമോയിങ്ങ്ഷ്
Portrait c.
Portrait c.
ജനനംLuís Vaz de Camões
c. 1524-1525
Lisboa(?), Coimbra(?), Constância(?) or Alenquer(?), Kingdom of Portugal
മരണം20 June [O.S. 10 June] 1580 (aged 55-56)
Lisbon, Kingdom of Portugal
OccupationPoet
Alma materUniversity of Coimbra
PeriodPortuguese Renaissance
GenreEpic poetry
Literary movementClassicism
Notable worksThe Lusiads
RelativesCamões Family

അവലംബംതിരുത്തുക