ഒരു ഓസ്ട്രിയൻ ഒബ്സ്റ്റട്രിഷ്യനും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റും ആയിരുന്നു ലുഡ്‌വിഗ് ബാൻഡ്ൽ (1 നവംബർ 1842 – 26 ഓഗസ്റ്റ് 1892). നീഡെറോസ്റ്റെറിച്ചിലെ ഹിംബർഗിൽ ആണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്.

1867-ൽ അദ്ദേഹം വിയന്ന സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി, അവിടെ അദ്ദേഹം കാൾ വോൺ ബ്രൗൺ-ഫെർൺവാൾഡ് (1822-1891), ജോസഫ് ഹിർട്ടൽ (1810-1894), ജോഹാൻ വോൺ ഡുംറീച്ചർ (1815-1880) എന്നിവരുടെ കീഴിൽ പഠിച്ചു. 1878-ൽ അദ്ദേഹം വിയന്നയിലെ ജനറൽ പോളിക്ലിനിക്കിലെ പ്രസവചികിത്സ വിഭാഗത്തിന്റെ തലവനായി, പിന്നീട്, ഒബ്സ്റ്റട്രിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി (1880) അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം, ബാൻഡലിന് പ്രാഗിൽ പൂർണ്ണ പ്രൊഫസർഷിപ്പ് ലഭിച്ചു, എന്നാൽ ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ മാനസികരോഗം കാരണം തന്റെ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. വിയന്നയിലെ ഒരു അഭയകേന്ദ്രത്തിൽ തന്റെ അവസാന വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചു.

കോർപ്പസ് യൂട്ടറിയുടെയും യുട്ടറിൻ ടൂബ് ഇസ്ത്മസിന്റെയും ജംഗ്ഷനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സങ്കോചമായ യൂട്ടറിൻ കോൺട്രാക്ഷൻ റിംഗ് എന്ന വലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിന് ബാൻഡൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഘടനയെ ചിലപ്പോൾ "പാത്തോളജിക് റിട്രാക്ഷൻ റിംഗ്" അല്ലെങ്കിൽ "ബാൻഡൽസ് റിംഗ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ" എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലുഡ്വിഗ്_ബാൻഡ്ൽ&oldid=3910743" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്