മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യപരിപാലനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ആരോഗ്യശാസ്ത്രം. ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തിൽ അനേകം വിശേഷവിഭാഗങ്ങൾ (Specialities) വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്.

വിഭാഗങ്ങൾ തിരുത്തുക

  • ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം (അലോപതി)

മറ്റ് ലിങ്കുകൾ തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആരോഗ്യശാസ്ത്രം&oldid=3624373" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്