സംഘടിതവും സംഘാടക പ്രവർത്തനശൈലിയും ചേർന്ന കൂട്ടായ്മയാണ് Institution '.

അവലംബം തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംഘടന&oldid=3756084" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്