ഒരു മിസൈലോ, ബഹിരാകാശവാഹനമോ, വിമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വാഹനങ്ങളോ അതിന്റെ സഞ്ചാരത്തിനാവശ്യമായ ശക്തി ഒരു റോക്കറ്റ് എഞ്ചിനിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു റോക്കറ്റ് എന്നു വിളിക്കും rocket (from Italian rocchetto "bobbin")[nb 1][1] റോക്കറ്റ് എഞ്ചിന്റെ നീക്കങ്ങൾക്കുള്ള ശക്തിമുഴുവൻ വിക്ഷേപണത്തിനുമുൻപുതന്നെ സംഭരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പല്ലന്റിൽ നിന്നുമായിരിക്കും.[2] റോക്കറ്റ് എൻജിനുകളുടെ പ്രവർത്തനവും പ്രതിപ്രവർത്തനവും പുഷ് റോക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർന്ന വേഗതയിൽ എതിർ ദിശയിൽ അവയുടെ മുഴുവൻ ശക്തിയും വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശൂന്യാകാശത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു.

A Soyuz-U, at Baikonur cosmodrome's Site 1/5 in Kazakhstan

ചരിത്രം

തിരുത്തുക
 
William Congreve at the bombardment of Copenhagen (1807)
 
Goddard with a liquid oxygen-gasoline rocket (1926)

രൂപകൽപ്പന

തിരുത്തുക

ഭാഗങ്ങൾ

തിരുത്തുക

എഞ്ചിനുകൾ

തിരുത്തുക
 
Viking 5C rocket engine
 
Gas Core light bulb

ഉപയോഗങ്ങൾ

തിരുത്തുക
 
A Trident II missile launched from sea.

ശാസ്ത്രത്തിലും ഗവേഷണത്തിലും

തിരുത്തുക
 
A Bumper sounding rocket
ഇതും കാണുക: Space probe

ബഹിരാകാശയാത്രയ്ക്ക്

തിരുത്തുക

തിരികെയെടുക്കൽ

തിരുത്തുക
 
Apollo LES pad abort test with boilerplate crew module.

വിനോദാവശ്യത്തിന്

തിരുത്തുക
 
Workers and media witness the Water Sound Suppression System test at Launch Pad 39A.

ഭൗതികശാസ്ത്രം

തിരുത്തുക

പ്രവർത്തനം

തിരുത്തുക
 
A balloon with a tapering nozzle. In this case, the nozzle itself does not push the balloon but is pulled by it. A convergent/divergent nozzle would be better.
 
Rocket thrust is caused by pressures acting on both the combustion chamber and nozzle

Forces on a rocket in flight

തിരുത്തുക
 
Forces on a rocket in flight
 
A rocket jet shape varies based on external air pressure. From top to bottom: Underexpanded
Ideally Expanded
Overexpanded
Grossly overexpanded
Isp in vacuum of various rockets
Rocket Propellants Isp, vacuum (s)
Space shuttle
liquid engines
LOX/LH2 453[3]
Space shuttle
solid motors
APCP 268[3]
Space shuttle
OMS
NTO/MMH 313[3]
Saturn V
stage 1
LOX/RP-1 304[3]

Delta-v (rocket equation)

തിരുത്തുക
 
A map of approximate Delta-v's around the solar system between Earth and Mars[4][5]
 
The Tsiolkovsky rocket equation gives a relationship between the mass ratio and the final velocity in multiples of the exhaust speed
Vehicle Takeoff Mass Final Mass Mass ratio Mass fraction
Ariane 5 (vehicle + payload) 746,000 kg [6] (~1,645,000 lb) 2,700 kg + 16,000 kg[6] (~6,000 lb + ~35,300 lb) 39.9 0.975
Titan 23G first stage 117,020 kg (258,000 lb) 4,760 kg (10,500 lb) 24.6 0.959
Saturn V 3,038,500 kg[7] (~6,700,000 lb) 13,300 kg + 118,000 kg[7] (~29,320 lb + ~260,150 lb) 23.1 0.957
Space Shuttle (vehicle + payload) 2,040,000 kg (~4,500,000 lb) 104,000 kg + 28,800 kg (~230,000 lb + ~63,500 lb) 15.4 0.935
Saturn 1B (stage only) 448,648 kg[8] (989,100 lb) 41,594 kg[8] (91,700 lb) 10.7 0.907
Virgin Atlantic GlobalFlyer 10,024.39 kg (22,100 lb) 1,678.3 kg (3,700 lb) 6.0 0.83
V-2 13,000 kg (~28,660 lb) (12.8 ton) 3.85 0.74 [9]
X-15 15,420 kg (34,000 lb) 6,620 kg (14,600 lb) 2.3 0.57[10]
Concorde ~181,000 kg (400,000 lb [10]) 2 0.5[10]
Boeing 747 ~363,000 kg (800,000 lb[10]) 2 0.5[10]
 
Spacecraft staging involves dropping off unnecessary parts of the rocket to reduce mass.
 
Apollo 6 while dropping the interstage ring


Acceleration and thrust-to-weight ratio

തിരുത്തുക
 
Space Shuttle Atlantis during launch phase

ഇവയും കാണുക

തിരുത്തുക

Lists

General Rocketry

Propulsion and Propellant

Recreational Rockets

Recreational Pyrotechnic Rocketry

 • Bottle rocket—small firework type rocket often launched from bottles
 • Skyrocket—fireworks that typically explode at apogee

Weaponry

Rockets for Research

Misc

 • Aircraft
 • Equivalence principle—Einstein was able to show that the effects of gravity were completely equivalent to a rocket's acceleration in any small region of space
 • Rocket Festival—Tradition bamboo rockets of Laos and Northeastern Thailand
 • Rocket mail—the delivery of mail by rocket or missile.

കുറിപ്പുകൾ

തിരുത്തുക
 1. English rocket, first attested in 1566 (OED), adopted from the Italian term, given due to the similarity in shape to the bobbin or spool used to hold the thread to be fed to a spinning wheel. The modern Italian term is razzo.


 1. Bernhard, Jim (1 January 2007). Porcupine, Picayune, & Post: How Newspapers Get Their Names. University of Missouri Press. p. 126. ISBN 9780826266019. Archived from the original on 19 November 2017. Retrieved 28 May 2016.
 2. Sutton, George P.; Biblarz, Oscar (2001). Rocket Propulsion Elements. John Wiley & Sons. ISBN 9780471326427. Archived from the original on 12 January 2014. Retrieved 28 May 2016.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 Braeunig, Robert A. (2008). "Rocket Propellants". Rocket & Space Technology.
 4. "table of cislunar/mars delta-vs". Archived from the original on 2007-07-01.
 5. "cislunar delta-vs". Strout.net. Archived from the original on 2000-03-12. Retrieved 2012-12-10.
 6. 6.0 6.1 Astronautix- Ariane 5g
 7. 7.0 7.1 Astronautix - Saturn V
 8. 8.0 8.1 Astronautix- Saturn IB
 9. Astronautix-V-2
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 AIAA2001-4619 RLVs

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക
 
Wiktionary
റോക്കറ്റ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക

Governing agencies

Information sites

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=റോക്കറ്റ്&oldid=3931607" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്