രാമങ്കരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുട്ടനാട് താലൂക്കിൽ വെളിയനാട് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 16.17 ച.കി.മീ. വിസ്തൃതിയുള്ള പഞ്ചായത്താണ് രാമങ്കരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. വാർഡുകൾ മണലാടി രാമങ്കരി വടക്ക്‌ രാമങ്കരി ടൌൺ മാമ്പുഴക്കരി പടിഞ്ഞാറ് മാമ്പുഴക്കരി സെന്റെർ മാമ്പുഴക്കരി കിഴക്ക്‌ മാമ്പുഴക്കരി തെക്ക്‌ ഊരുക്കരി വടക്ക്‌ പുതുക്കരി, ഊരുക്കരി വേഴപ്രാ കിഴക്ക്‌ വേഴപ്രാ സെന്റെർ

  1. വേഴപ്രാ പടിഞ്ഞാറ്
രാമങ്കരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
9°24′44″N 76°28′37″E
രാജ്യംഇന്ത്യ
സംസ്ഥാനംകേരളം
ജില്ലആലപ്പുഴ ജില്ല
വാർഡുകൾമണലാടി, രാമങ്കരി വടക്ക്, മാമ്പുഴക്കരി പടിഞ്ഞാറ്, രാമങ്കരി ടൌൺ, മാമ്പുഴക്കരി സെന്റർ, മാമ്പുഴക്കരി തെക്ക്, മാമ്പുഴക്കരി കിഴക്ക്, ഊരൂക്കരി വടക്ക്, ഊരൂക്കരി, പുതുക്കരി, വേഴപ്ര കിഴക്ക്, വേഴപ്ര സെന്റർ, വേഴപ്ര പടിഞ്ഞാറ്
ജനസംഖ്യ
ജനസംഖ്യ14,026 (2001) Edit this on Wikidata
പുരുഷന്മാർ• 7,029 (2001) Edit this on Wikidata
സ്ത്രീകൾ• 6,997 (2001) Edit this on Wikidata
സാക്ഷരത നിരക്ക്98 ശതമാനം (2001) Edit this on Wikidata
കോഡുകൾ
തപാൽ
LGD• 221039
LSG• G040706
SEC• G04037
Map

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ തിരുത്തുക

ജില്ല ആലപ്പുഴ
ബ്ലോക്ക് വെളിയനാട്
വിസ്തീര്ണ്ണം 16.17 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 14,026
പുരുഷന്മാർ 7029
സ്ത്രീകൾ 6997
ജനസാന്ദ്രത 867
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 995
സാക്ഷരത 98%

അവലംബം തിരുത്തുക