യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹാ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യപ്രകാരം ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ്, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷവും യോഹന്നാന്റെ 3 ലേഖനങ്ങളും വെളിപ്പാട് പുസ്തകവും എഴുതിയത്.

യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹാ, പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഡച്ച് ചിത്രകാരനായ ഹാൻസ് മെംലിങ്ങിന്റെ ഭാവനയിൽ
ശ്ലീഹന്മാർ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=യോഹന്നാൻ_ശ്ലീഹാ&oldid=1799084" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്