യൊഹാൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബാഹ്

ജർമൻ സംഗീതരചയിതാവും ഓർഗനിസ്റ്റും

ബാറോക്ക് കാലഘട്ടത്തിലെ സംഗീതശൈലി നിർവചിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യപങ്കുവഹിച്ച ജർമൻ സംഗീതരചയിതാവും ഓർഗനിസ്റ്റുമാണ്‌ യൊഹാൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബാഹ് (മാർച്ച് 31, 1685 [O.S. 21 മാർച്ച്]ജൂലൈ 28, 1750).[1] ഇദ്ദേഹം നൂതനസംഗീതരൂപങ്ങളൊന്നും സൃഷ്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽക്കൂടി ഉപകരണസംഗീതത്തിലെ താളലയങ്ങൾ വിദേശസംഗീതത്തിൽനിന്നുള്ളവയുമായി, പ്രത്യേകിച്ച് ഇറ്റാലിയൻ, ഫ്രഞ്ച് സംഗീതത്തിൽനിന്നുള്ളവയുമായി, അനുരൂപപ്പെടുത്തി സമഞ്ജസമായി അവതരിപ്പിച്ച് അക്കാലത്ത് നിലവിലിരുന്നതിൽനിന്ന് വിപരീതമായ ഒരു സമ്പ്രദായം രൂപപ്പെടുത്തി ജർമൻ സംഗീതത്തെ പോഷിപ്പിച്ചു.

ബാഹിന്റെ ഛായാചിത്രം. 1748ൽ ഹോസ്മാൻ രചിച്ചത്.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Grout, Donald (1980). A History of Western Music. W. W. Norton & Company. പുറങ്ങൾ. 435. ISBN 0-393-95136-7.

ഗ്രന്ഥസൂചികതിരുത്തുക

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്തിരുത്തുക

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

പൊതു വിവരങ്ങൾ

സംഗീതം

റിക്കോഡിങ്ങുകൾ

ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഹൈപ്പർമീഡിയ

Persondata
NAME Bach, Johann Sebastian
ALTERNATIVE NAMES
SHORT DESCRIPTION German composer and organist
DATE OF BIRTH 21 March 1685
PLACE OF BIRTH Eisenach
DATE OF DEATH 28 July 1750
PLACE OF DEATH Leipzig