സൊറോസ്ട്രിയൻ മതത്തിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു മധ്യപൂർവേഷ്യൻ മതവിഭാഗമാണ് യസീദി. ഇറാഖ്-സിറിയ അതിർത്തിയിലാണ് ഈ വിഭാഗം പ്രധാനമായും വസിക്കുന്നത്. ഇവരെ പ്രധാനമായും കുർദ് വംശജരായി കരുതപ്പെടുന്നെങ്കിലും യസീദികളിൽ അറബിയും, കുർദ് ഭാഷയും സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവർ യഥാർഥത്തിൽ സൊറാഷ്ട്രിയൻ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരല്ല. പ്രാചീന മെസൊപൊട്ടാമിയ മതങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്. യസീദികൾക്ക് അവരുടേതായ സ്വതന്ത്ര സംസ്കാരമുണ്ട്. ഇറാക്കിലെ നിനവേ പ്രവിശ്യയിലാണിവർ കൂടുതലായി താമസിക്കുന്നത്. അർമേനിയ, ജോർജിയ, ടർക്കി, ഇറാൻ, സിറിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇവർ താമസമുണ്ട്. ജർമനിയിലെയ്ക്ക് 1990കളിൽ ഇവർ വളരെയധികം പേർ താമസം മാറിയിട്ടുണ്ട്. [11] indigenous to northern Mesopotamia whose strictly endogamous[12][13] and ancient religion Yazidism[14] is not linked to Zoroastrianism[15][16][17] but to ancient Mesopotamian religions, though Yazidis form a distinct and independent religious community and have their own culture.[18][19][20][21]

യസീദി
Êzidîtî
Yezidis of Jabal.jpg
ഇറാഖ്, സിറിയ അതിർത്തിയിലെ സിൻജർ മലമുകളിലെ യസീദികൾ- 1920-ലെ ചിത്രം.
ആകെ ജനസംഖ്യ
700,000[1][2][3]
സ്ഥാപകൻ
Regions with significant populations
 Iraq 500,000 [4]
 ജർമ്മനി 60,000 [1][5]
 സിറിയ 50,000 [6][7]
 റഷ്യ 40,586 [8]
 അർമേനിയ 35,272 [9]
 Georgia 20,843 (18,000 in റ്റ്ബിലിസി) [10]
 സ്വീഡൻ 4,000 [5]
മതങ്ങൾ
Iranian religions
വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
Yazidi Book of Revelation (Kitêba Cilwe)
Yazidi Black Book (Mishefa Reş)
ഭാഷകൾ
കുർദിഷ്

യസീദികൾ ഏകദൈവവിശ്വാസികൾ ആകുന്നു. [22]ദൈവത്തെ ലോകസ്രഷ്ടാവായി കരുതുന്നു. ദൈവത്തെ ഏഴു വിശുദ്ധ വ്യക്തികൾ പരിപാലിക്കുന്നതായി വിശ്വസിക്കുന്നു. [23]ഈ ഏഴു പരിപാലകരുറ്റെ നേതാവ്, മെലെക് താവൂസ് എന്ന മയിൽ മാലഖയാകുന്നു. ഈ മയിൽ മാലഖയാണ് ലോകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി. വീണുപോയ വ്യക്തികൾക്ക് നന്മയും തിന്മയും ഈ മയിൽ മാലാഖ വിധിക്കുന്നു. ഈ പ്രധാൻ വ്യക്തി ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥനത്തുനിന്നും നന്മ തിന്മകളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ മൂലം നിപതിച്ചതാണ്. ഈ വീഴ്ച്ച തത്കാലികമാണ്. തന്റെ പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ കണ്ണുനീർ നരകജയിലിന്റെ തീയണയ്ക്കുകയും അങ്ങനെ ദൈവവുമായി ചേരുകയും ചെയ്യും എന്നൊക്കെയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. [24][25][26][27]

സുഫി മിസ്റ്റിക് വിശ്വാസത്തിലുള്ള ഇബ്ലീസ് ദൈവാജ്ഞ ധിക്കരിച്ച് ആദമിനെ വണങ്ങാതിരുന്നു. സൂഫി വിശ്വാസത്തിലെ ഈ ഇബ്ലീസ് ബന്ധം മറ്റു ഏകദൈവമതങ്ങളിലെ ചിലർ ഈ മയിൽ ദേവതയെ സാത്താനോട് ഉപമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താൽ യസീദികളെ സാത്താന്റെ ആരാധകരായി കണക്കാക്കി അവരെ ഇറാക്കിലേയും മറ്റും തീവ്രമതവിശ്വാസികൾ പീഠിപ്പിച്ചുവരുന്നു.

2014 ആഗസ്തോടെ ശുദ്ധീകരണം എന്ന പേരിൽ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റെറ്റ് ഓഫ് ഇറാക്ക് ആൻഡ് ദ ലവന്റ് യസീദികളെപ്പോലുള്ള വിഭാഗങ്ങളെ ആക്രമണലക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. [28][29]

ജനസംഖ്യാ വിതരണംതിരുത്തുക

 
Yazidi leaders and Chaldean clergymen meeting in Mesopotamia, 19th century.

ഇന്നത്തെ ഇറാക്ക്, ടർക്കി, സിറിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂട്തല്പേർ താമസിക്കുന്നു. അർമീനിയ, ജോർജിയ, ഇറാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വലിയ സംഖ്യ യസീദികൾ വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പല പ്രധാന സംഭവങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ചും രാഷ്ട്രീയമാറ്റങ്ങളും കലാപങ്ങളും യെസീദികളുടെ ദേശാന്തരഗമനത്തിനു കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ കൃത്യമായ ഇവരുടെ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് സാദ്ധ്യമല്ലാതായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

ഇറാക്കിലാണ് ഇന്നും യസീദികളുടെ ജനസഖ്യ സ്ഥായിയായി നിലനിൽക്കുന്നത്. 70000നും 500000നും ഇടയിൽ അവരുണ്ടെന്നു കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉത്ത്ര ഇറാക്കിലെ നനവേ പ്രവിശ്യയിലാണിവർ കൂടുതൽ താമസിക്കുന്നത്. 2003ലെ ഇറാക്ക് യുദ്ധവും സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ ഭരണമാറ്റവും അവരെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സിറിയയിലെ ഇവരുടെ എണ്ണം അനിശ്ചിതമാണ്. 1963ൽ ഇവിടത്തെ ദേശിയ കണക്കെടുപ്പു പ്രകാരം 10000 പേർ ഉണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തി. ഇന്ന് 12000 മുതൽ 15000 പേർ വരെ ഉണ്ടാകാൻ സാദ്ധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. 50000 പേരാണ് ഇറാക്ക് യുദ്ധത്തിൽ അഭയാർഥികളായി ഇറാക്ക് വിട്ട് സിറിയയിലെത്തിയത്.

1982ൽ 30000 പേർ ടർക്കിയിലുണ്ടായിരുന്നത്, 2009ൽ 500 പേർ മാത്രമായി. മിക്ക ടർക്കിയിലെ യസീദികളും യൂറോപ്പിലേയ്ക്കു പ്രത്യേകിച്ചു ജർമനിയിലേയ്ക്കു, പലായനം ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത്. 1990നു മുൻപ് ജോർജിയയിൽ 30000 പേർ ഉണ്ടായിരുന്നത് 5000 പേർ മാത്രമായി. അർമേനിയായിൽ പക്ഷെ ഉണ്ടായിരുന്ന യസീദികളുടെ എണ്ണം 40000 ആയിത്തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഇവരിൽ പലരും റഷ്യയിലെയ്ക്കു പോയത്തായി കണ്ടെത്തി. 2002ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം റഷ്യയിൽ 31273 യസിദികൾ ഉണ്ടെന്നാണു കണക്ക്.

ഈ കൂട്ടപാലായനം യസീദികളുടെ പ്രവാസ സംഖ്യ കൂട്ടി. ജർമനിയിൽ മാത്രം 100000 യസീദികൾ ജീവിക്കുന്നു. ടർക്കിയിൽ നിന്നും ഇറാക്കിൽ നിന്നും വന്നവരാണിവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും. സ്വീഡനിൽ 4000 പേർ ഇന്ന് താമസമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നെതെർലാന്റ്, ബെൽജിയം, ഡെന്മാർക്ക്, ഫ്രാൻസ്, സ്വിറ്റ്സർലാന്റ്, യു. കെ., യു. എസ്., കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവീടങ്ങളിൽ 5000ൽപ്പരം യസിദികൾ വസിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും എസിദികൾ തങ്ങളുറ്റെ മതവിസ്വാസത്തെ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്നതിന് വലിയ വിലകൊടുക്കേണ്ടിവരുന്നുണ്ട്.

ഇവരുടെ ഭൂരിപക്ഷപ്രദേശമായ സിഞ്ചാർ ഐ എസ് തീവ്രവാദികൽ പിടിച്ചെറ്റുത്തതിന്റെ ഫലമായി 50000പരം യസിദികൾ അവിടെനിന്നും പലായനം ചെയ്ത് യാതൊരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമില്ലാത്ത മലനിരകളിൽ വസിക്കാനിടവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവരുടെ വലിയതോതിലുള്ള നാശത്തിനിടയാക്കി. ഈ അവസ്ഥ അന്താരാശ്ട്ര മാദ്ധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവീറ്റുകയും ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ അവരെ സഹായിക്കാൻ രംഗത്തുവരികയുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കുർദിഷ് പട്ടാളവും അവരെ ഇവിടെനിന്നും രക്ഷനേടുവാൻ സഹായിച്ചു.

ഉദ്ഭവംതിരുത്തുക

യസിദികളുടെ സംസാര ഭാഷ കുർമഞ്ചി കുർദിഷ് ആണ് . മെസപൊടാമിയൻ മതങ്ങളിൽ പെട്ട ആരാധനാസംബ്രദായമാണ് അവർ പിൻതുടരുന്നത്.

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബങ്ങൾതിരുത്തുക

 1. 1.0 1.1 Allison, Christine (2004-02-20). "Yazidis i: General". Encyclopædia Iranica. ശേഖരിച്ചത് August 20, 2010. There are probably some 200,000-300,000 Yazidis worldwide.
 2. "Yezidi". Adherents.com. ശേഖരിച്ചത് 2008-03-31. Cites estimates between 100,000 and 700,000.
 3. "Deadly Iraq sect attacks kill 200". BBC News. 2007-08-15. ശേഖരിച്ചത് 2008-03-31.
 4. Iraq Yezidis: A Religious and Ethnic Minority Group Faces Repression and Assimilation By Christian Peacemaker Teams in Iraq (25 September 2005)
 5. 5.0 5.1 Megalommatis, Muhammad Shamsaddin (February 28, 2010). "Dispersion of the Yazidi Nation in Syria, Turkey, Armenia, Georgia and Europe: Call for UN Action". American Chronicle. ശേഖരിച്ചത് August 20, 2010.
 6. "Yazidi in Syria Between acceptance and marginalization" (PDF). KurdWatch. kurdwatch.org. p. 4. ശേഖരിച്ചത് 1 April 2014.
 7. Andrea Glioti (18 October 2013). "Yazidis Benefit From Kurdish Gains in Northeast Syria". al-monitor. ശേഖരിച്ചത് 1 April 2014.
 8. "Всероссийская перепись населения 2010 г. Национальный состав населения Российской Федерации". Demoscope. Demoscope. ശേഖരിച്ചത് 26 October 2013.
 9. 2011 Armenian census
 10. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Georgia_Census_2002-_Ethnic_group_by_major_administrative-territorial_units.pdf
 11. Victoria Arakelova. "Ethno-Religious Communities Identity markers". academia.edu. ശേഖരിച്ചത് 17 December 2015.;<br"The Religion of the Peacock Angel". google.de. ശേഖരിച്ചത് 17 December 2015.;<br"Ethno-territorial conflict and coexistence in the caucasus, Central Asia and … - Babak Rezvani – Google Books". google.de. ശേഖരിച്ചത് 17 December 2015.;<br"Turkey and the Politics of National Identity". google.de. ശേഖരിച്ചത് 17 December 2015.
 12. Attewill, Fred; agencies (2007-08-15). "Background: the Yezidi". The Guardian (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ISSN 0261-3077. ശേഖരിച്ചത് 2016-01-26.
 13. Eckardt, Frank; Eade, John (2011-01-01). The Ethnically Diverse City (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). BWV Verlag. ISBN 978-3-8305-1641-5.
 14. Philip G. Kreyenbroek. "Yezidism in Europe". ശേഖരിച്ചത് 2015-12-25.
 15. "Weltorganisation der Zoroaster: "Êzîden sind keine Zoroastrier" – Interview mit êzîdîPress – ÊzîdîPress". ezidipress.com. ശേഖരിച്ചത് 17 December 2015.
 16. "Zarathustra-Statue als Geschenk für Êzîden in Efrîn – ÊzîdîPress". ezidipress.com. ശേഖരിച്ചത് 17 December 2015.
 17. "Qewl-Fälschungen". ezidipress.com. ശേഖരിച്ചത് 17 December 2015.
 18. Palmer, Michael D.; Burgess, Stanley M. (2012-03-12). The Wiley-Blackwell Companion to Religion and Social Justice. John Wiley & Sons. p. 405. ISBN 978-1-4443-5536-9. ശേഖരിച്ചത് 25 February 2014.
 19. "Background: the Yezidi". The Guardian. 2007-08-15. ശേഖരിച്ചത് 2014-08-09.
 20. "Who, What, Why: Who are the Yazidis?". BBC World News. ശേഖരിച്ചത് 2014-08-08.
 21. Gezer, Özlem (23 October 2014). "From Germany to Iraq: One Yazidi Family's War on Islamic State". Der Spiegel. ശേഖരിച്ചത് 24 June 2015.
 22. *The Religion of the Yezidis: Religious Texts of the Yezidis: Translation, Introd. and Notes, by Giuseppe Furlani, J.M. Unvala, 1940 -- "The religion of the Yezidis is monotheistic" pg. 3
 23. Asatrian and Arakelova 2014, 26-29
 24. "Kurdish Society" by Martin Van Bruinessen, in The Kurds: A Contemporary Overview, ed. Philip G. Kreyenbroek, Stefan Sperl, Routledge, 17 August 2005, p. 29 "The Peacock Angel (Malak Tawus) whom they worship may be identified with Satan, but is to them not the lord of Evil as he is to Muslims and Christians". Retrieved 3 July 2015.
 25. "The Yezidis". google.com. ശേഖരിച്ചത് 17 December 2015.
 26. Berman, Russell (2014-08-08). "A Very Brief History of the Yazidi and What They're Up Against in Iraq". The Wire. ശേഖരിച്ചത് 2014-08-13.
 27. "Iraq crisis: who are the Yazidis and why is Isis hunting them?". The Guardian. 8 August 2014.
 28. The Devil worshippers, of Iraq. "The Devil worshippers of Iraq". The Telegraph. ശേഖരിച്ചത് 7 July 2014.
 29. "Who Are the Yazidi, and Why Is ISIS Targeting Them?". ശേഖരിച്ചത് 3 July 2015.

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്തിരുത്തുക

 • Acikyildiz, Birgul. The Yezidis: The History of a Community, Culture and Religion. London: I.B.Tauris (2014, ISBN 978-1-78453-216-1)
 • Cumont, Franz. Oriental Religions in Roman Paganism. New York: Dover Publications, 1956, p. 152-153.
 • Drower, E.S. [E.S. Stevens]. Peacock Angel. Being Some Account of Votaries of a Secret Cult and their Sanctuaries. London: John Murray, 1941.
 • Joseph, I. "Yezidi Texts". The American Journal of Semitic Languages and Literatures, 1908–1909/XXV, 2, pp. 111–156.
 • Kreyenbroek, F.G. "Yezidism – its Background, Observances and Textual Tradition". Texts and Studies in Religion, 62. Lewiston, Queenston and Lampeter: Edwin Mellen Press, 1995.
 • Kurdoev, K.K. "Ob alfavite ezidskikh religioznykh knig" (Report on the alphabet of the Yezidi religious books). Pis'mennye pamiatniki i problemy istorii kul'tury narodov Vostoka. VIII godichnaia nauchnaia sessiia LO IV AN SSSR. Leningrad, 1972, pp. 196–199. In Russian.
 • Kurdoev, K.K. "Ob avtorstve i iazyke religioznykh knig kurdov XI–XII vv. predvaritel'noe soobshchenie" (Preliminary report on the Yezidi religious books of the eleventh-twelfth centuries: their author and language). VII godichnaia nauchnaia sessiia LO IV AN SSSR. Leningrad, 1971, pp. 22–24. In Russian.
 • Marie, A. 1911. "La découverte récente des deux livres sacrés des Yêzîdis". Anthropos, 1911/VI, 1. pp. 1–39.
 • Menzel, Th. "Yazidi, Yazidiya" in Encyclopaedia of Islam.
 • Omarkhali, Kh. "Yezidizm. Iz glubini tisyachaletiy" (Yezidism. From the early millennia). Sankt Peterburg, 2005. In Russian.
 • Omarkhali, Kh. "Yezidism: Society, Symbol, Observance". Istanbul, 2007. In Kurdish.
 • Reshid, T. Yezidism: historical roots, International Journal of Yezidi Studies, January 2005.
 • Reshid, R., Etnokonfessionalnaya situasiya v sovremennom Kurdistane. Moskva-Sankt-Peterburg: Nauka, 2004, p. 16. In Russian.
 • Rodziewicz, A., Yezidi Eros. Love as The Cosmogonic Factor and Distinctive Feature of The Yezidi Theology in The Light of Some Ancient Cosmogonies, Fritillaria Kurdica, 2014/3,41, pp. 42–105.
 • Rodziewicz, A., Tawus Protogonos: Parallels between the Yezidi Theology and Some Ancient Greek Cosmogonies, Iran and the Caucasus, 2014/18,1, pp. 27–45.
 • Wahbi, T., Dînî Caranî Kurd, Gelawej Journal, N 11-12, Baghdad, 1940, pp. 51–52. In Kurdish.
 • Williams, Kayla, and Michael E. Staub. 2005. Love My Rifle More Than You. W.W. Norton, New York. ISBN 0-393-06098-5
 • Ph. G. Kreyenbroek in collaboration with Z. Kartal, Kh. Omarkhali, and Kh.J. Rashow. Yezidism in Europe: Different Generations Speak about their Religion. Wiesbaden, 2009.
 • Omarkhali Khanna in collaboration with Kovan Khanki. A method of the analysis of the Yezidi Qewls: On the example of the religious hymn of Omar Khala and Hesin Chineri. Avesta, Istanbul, 2009.
 • Salman H Haji, Pharmacist, Lincoln NE US
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=യസീദി&oldid=3252871" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്