നീളത്തിനെ കുറിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഏകകമാണ് ഇത്. ഒരു മീറ്ററിന്റെ പത്ത് ലക്ഷത്തിലൊരു ഭാഗമാണ് മൈക്രോമീറ്റർ. ഇതിനെ കുറിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നം μm ആണ് .

മൈക്രോമീറ്റർ
Cfaser haarrp.jpg
A 6 μm diameter carbon filament above a 50 μm diameter human hair
Unit information
Unit systemmetric
Unit oflength
Symbolμm 
Unit conversions
1 μm in ...... is equal to ...
   SI units   1×10−6 മീ
   Natural units   1.8897×104 a0
   imperial/US units   3.2808×10−6 അടി
 3.9370×10−5 ഇഞ്ച്
1 മൈക്രോമീറ്റർ =
SI units
1.000×10^−6 m 1.0000 μm
US customary / Imperial units
3.281×10^−6 ft 39.37×10^−6 in

മൈക്രോമീറ്റർ, ഇൻഫ്രാറെഡ് തരംഗത്തിന്റെ തരംഗദൈർഘ്യം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. GG

പുറത്തെ കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മൈക്രോമീറ്റർ&oldid=3641962" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്