മൂർഖൻ (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

മൂർഖൻ എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെ പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.

  • മൂർഖൻ - ഒരു സർപ്പം
  • മൂർഖൻ (ചലച്ചിത്രം) - 1980-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മലയാള ചലച്ചിത്രം.[1]
  • മൂർഖൻ‍ - ഒരു വിശേഷണമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ‌ ഉപയോഗിക്കാറൂണ്ട്. അടങ്ങാത്ത പക ഉള്ളിലൊതുക്കി നടക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ആണിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മൂർഖൻ_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=2547861" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്