മായിപ്പാടി

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മധൂർ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാണ് മായിപ്പാടി. സ്വാതന്ത്ര്യപൂർവഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുമ്പള രാജവംശത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം ഇവിടെയായിരുന്നു[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]. അതിന്റെ ഭാഗമായ മായിപ്പാടി കൊട്ടാരം ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന കേന്ദ്രമായ ഡയറ്റ് ഇവിടെയാണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മായിപ്പാടി&oldid=3316789" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്