മാങ്കുളം ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി

കേരളത്തിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി

പ്രതിവർഷം 0.29 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാങ്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിർമിച്ച (Independent) ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് മാങ്കുളം ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി [1] , [2] .ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മാങ്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മാങ്കുളത്തു ആണ് പദ്ധതിയിലെ പവർ ഹൗസ് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതിയിൽ ഒരു തടയണയും ഒരു പവർ ഹൗസും ഉൾപ്പെടുന്നു.ഇതൊരു MICRO HYDEL POWER PROJECT ആണ്.ഈ പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്  വൈദ്യുതി ഗ്രിഡിലേക്ക്  വിൽക്കുന്ന  ആദ്യത്തെ പഞ്ചായത്ത്    എന്ന നേട്ടം   മാങ്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  കൈവരിച്ചു [3] , [4] .

മാങ്കുളം ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതപദ്ധതി
സ്ഥലംമാങ്കുളം,ഇടുക്കി ജില്ല, കേരളം,ഇന്ത്യ
നിർദ്ദേശാങ്കം10°5′41.2″N 76°56′12″E / 10.094778°N 76.93667°E / 10.094778; 76.93667
നിലവിലെ സ്ഥിതിCompleted
നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത്2012 മെയ് 10
ഉടമസ്ഥതകേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് , മാങ്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
Power station
TypeMicro Hydro Power Plant
Installed capacity0.11 MW (2 x 0.055 )
Website
Kerala State Electricity Board
പ്രതിവർഷം 0.29 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്

പദ്ധതിയിലെ ജലസംഭരണികളും അണക്കെട്ടുകളും പവർ ഹൗസുകളും തിരുത്തുക

1) മാങ്കുളം പവർ ഹൗസ്

1) മാങ്കുളം തടയണ


വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം തിരുത്തുക

മാങ്കുളം ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി പാമ്പുക്കയത്തു പെരിയാറിന്റെ പോഷക നദിയായ പൂയംകുട്ടിയാറിന്റെ കൈവഴിയായ  കരിന്തിരിയാറിന്റെ കൈവഴിയായ മാങ്കുളം ആറിൽ ഒരു ചെറിയ തടയണ നിർമിച്ചു.വെള്ളം കനാൽ വഴി പവർ ഹൗസിനു മുകൾ ഭാഗത്തു എത്തിച്ചു പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് വഴി വെള്ളം പവർ ഹൗസിലേക്ക് എത്തിച്ചു 0.055 മെഗാവാട്ടിന്റെ ( 55 KV) 2 ടർബൈനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 0.11 മെഗാവാട്ട്(110 KV) വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. വാർഷിക ഉൽപ്പാദനം 0.29 MU ആണ്. 2012 മെയ് 10 ന് പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു .


യൂണിറ്റ് റേറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ദിവസം
യൂണിറ്റ് 1 0.055 MW 10.05.2012
യൂണിറ്റ് 2 0.055 MW 10.05.2012

കൂടുതൽ കാണുക തിരുത്തുക


അവലംബം തിരുത്തുക

  1. "MANKULAM MICRO HYDRO ELECTRIC PROJECT-". www.kseb.in.
  2. "Mankulam Power House-". www.expert-eyes.org.
  3. "MANKULAM MICRO HYDRO ELECTRIC PROJECT-". www.thehindu.com.
  4. "MANKULAM MICRO HYDRO ELECTRIC PROJECT-". www.keralaenergy.gov.in.