ഭ്രൂണം
Embryo 7 weeks after conception.jpg
ഏഴാഴ്ച പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യ ഭ്രൂണം

ഒരു ബഹുകോശ ജീവിയുടെ വികാസത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടമാണ് ഭ്രൂണം. ബീജസങ്കലനം നടന്ന അണ്ഡം (സിക്താണ്ഡം) വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടമാണ്. മനുഷ്യരിൽ ബീജസങ്കലനത്തിനു ശേഷം ഏകദേശം ഒമ്പതാം ആഴ്ച വരെ ഭ്രൂണം എന്നും തുടർന്ന് ജനനം വരെ അതിനെ ഗർഭസ്ഥ ശിശു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരു ഭ്രൂണത്തിന്റെ വികസനം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു: ബ്ലാസ്റ്റുല (പ്രാരംഭ ഘട്ടം) - ബ്ലാസ്റ്റുലയിൽ കോശങ്ങളുടെ പൊള്ളയായ ബ്ലാസ്റ്റോമിയറും ആന്തരിക ദ്രാവകം നിറഞ്ഞ ഒരു അറയായ ബ്ലാസ്റ്റോകോയലും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഗ്യാസ്ട്രുല - കോശങ്ങളുടെ മൈഗ്രേഷൻ. മോർഫോജെനിസിസ് - ടിഷ്യു വ്യത്യാസം. ഭ്രൂണത്തിന്റെ വികാസത്തെ എംബ്രിയോജെനിസിസ് എന്നും ഭ്രൂണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ ഭ്രൂണശാസ്ത്രം എന്നും പറയുന്നു.[1]

ഗര്ഭപാത്രത്തിന്റെ എൻഡോമെട്രിയൽ പാളിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സസ്തനി ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് വിരിയുന്നു . ഒരിക്കൽ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്ത ഭ്രൂണം ഗ്യാസ്ട്രലേഷൻ, ന്യൂറലേഷൻ, ഓർഗാനോജെനിസിസ് എന്നിവയുടെ അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അതിന്റെ വികസനം തുടരും. ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന മൂന്ന് ബീജ പാളികളുടെ രൂപവത്കരണമാണ് ഗ്യാസ്ട്രലേഷൻ. ന്യൂറലേഷൻ നാഡീവ്യവസ്ഥയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു, ശരീരത്തിലെ വിവിധ ടിഷ്യൂകളുടെയും അവയവങ്ങളുടെയും വികാസമാണ് ഓർഗാനോജെനിസിസ്.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. "ഭ്രൂണം കുഞ്ഞിലേക്ക് വളർച്ച ഇങ്ങനെയാണ്".
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഭ്രൂണം&oldid=3835793" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്