ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ജക്കാർത്തയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ബൊഗോർ റീജൻസിയിലെ സിസാദെയ്ൻ നദി ഒരു മനുഷ്യനിർമ്മിത കനാൽ ആണ്.[1]ബൊഗോറിൽ നിന്നും ബറ്റോവിയയിലേക്ക് (ഇപ്പോൾ, ജക്കാർത്ത)18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗവർണർ ജനറൽ ഗുസ്താഫ് വില്ലെം വാൻ ഇംഹോഫിൻറെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കാർഷികവിളവെടുപ്പിനു വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച രണ്ട് കനാലുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്.[2]നിലവിലുള്ള രണ്ട് കനാലുകൾ കലി ബരു തിമൂർ, ബരു തിമൂർ നദി കലി ബരു ബാരത് (ബരു ബാരത് നദി) എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ജക്കാർത്തയിലെ പ്രധാന നദികളിലൊന്നായ ഇത് സിലിദുംഗ് സിസദെയ്ൻ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്.[3]പാൻകോരോൻ, തെക്കേ ജക്കാർത്ത, തെബെറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ബരു ബാരത് നദിയിലെ ജലം ഡ്രെയിനേജുകളിൽ ഒന്നായ ബൻജിർ കനാൽ ബാരറ്റിലേയ്ക്ക് എത്തുന്നു.[4]

Baru Barat River
Map of rivers and canals in Jakarta 2012.jpg
Kali Baru Barat ("K. Baru Brt"), bottom left in the map of rivers and canals of Jakarta (2012)
നദിയുടെ പേര്Kali Baru Barat
CountryIndonesia
StateJakarta
Physical characteristics
പ്രധാന സ്രോതസ്സ്Ci Sadane, West Java
നദീമുഖംBanjir Kanal Barat, Ci Liwung

പദോല്പത്തിതിരുത്തുക

തൻജംഗ് പ്രിയോക് പ്രദേശത്തെ മീൻ ഹാർബർ "കലി ബരു" (ന്യൂ നദി) എന്ന പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.1960 കളിൽ കലി ക്രേസെക് ലാഹോവ ഫിഷിങ് ഹാർബറിനു പകരമായി ഈ തുറമുഖം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും 1967-ൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പ്രദേശം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്: കലിബരു തിമൂർ (കിഴക്കൻ കലി ബരു), കലിബരു ബാരത് (പടിഞ്ഞാറൻ കലി ബരു).[5]1988-ൽ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിലും, ജക്കാർത്തയിൽ കാടുകളുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഹാർബറിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചെങ്കിലും നദികൾക്കും പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഇപ്പോഴും ഈ പേര് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. [6]

ചരിത്രംതിരുത്തുക

1739-ൽ ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഗവൺമെന്റിനു കീഴിലുള്ള ഗവർണർ ജനറലായ വാൻ ഇംഹോഫ് ജലസേചനത്തിനും ഉൾനാടൻ സാധനങ്ങളുടെ ഗതാഗതത്തിനും വേണ്ടി ഓസ്റ്റേർസ്ലോക്ക്കാൻ ("കിഴക്കൻ കനാൽ") നിർമ്മിച്ചു.14 വർഷം കഴിഞ്ഞ്, 1753-ൽ കനാൽ പൂർത്തിയാക്കി. എന്നാൽ, ഗതാഗതമാർഗ്ഗമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഒന്നിലധികം വാട്ടർ ഗേറ്റുകൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ഉയർന്ന ചെലവും മൂലം പരാജയപ്പെട്ടു. അവസാനം ജലസേചനത്തിന് മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.[7]1776-ൽ കിഴക്കൻ കനാലിൽ കൂടുതൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യമായതിനാൽ സിസഡേൻ നദിയിൽ നിന്ന് സി ലിവംഗിലേക്ക് ജലം ഒഴുക്കാൻ മറ്റൊരു കനാലുകൾ തുറക്കണമെന്ന് വാൻ ഇംഹോഫ് ഉത്തരവിട്ടു. ഈ കനാൽ വെസ്റ്റേർസ്ലോക്ക്കൻ ("പടിഞ്ഞാറൻ കനാൽ ") എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ ഇത് കലി ബരു ബാരത് (ബരു ബാരത് നദി) എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.[2][8]കിഴക്കേ കനാൽ കട്ടുളമ്പയിൽ നിന്ന് മീസ്റ്റർ (ജതിനീഗാര) വരെ കുഴിക്കുകയും സിക്കീസ് നദിയിൽ നിന്നും സണ്ടർ നദി വരെ കൂടുതൽ ജലവിതരണം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. സിപാക്കൻസിലാൻ നദിയിൽ നിന്നും കലി ബരു ബാരത് നദി, മാത്രമൻ (മിനാങ്കബൗ നദി) എന്നിവ ബൻജിർ കാനൽ ബറാത്തിലേയ്ക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.[9]

ബോഗറിൻറെ വടക്കൻ ഭാഗത്ത് സിസദേൻ, സിലിവങ് നദികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ബരു ബാരത് നദിയും പണികഴിപ്പിച്ചിരുന്നു. സിലെബട്ട്, സിടയം, ഡെപോക്ക്, പോൺഡോക് സിന, തഞ്ജങ് ബറാത്ത്, പോൺഡോക് ലാബു എന്നിവിടങ്ങളിൽ നെൽകൃഷിയുടെയും മറ്റു ഫലവത്തായ കൃഷിഭൂമിയുടെയും ജലസേചനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ഇപ്പോൾ, സിലിവുങ്ങിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇതിനകം തന്നെ അടക്കുകയും ചെയ്തു.[10]

ഹൈഡ്രോളജിതിരുത്തുക

ജക്കാർത്തയിലെ സെൻട്രൽ ഏരിയ സ്ട്രീം ഹാൻഡിലിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ബരു ബാരത് നദി ഉൾപ്പെടുന്നു. ക്രൂട് നദി, സി ലിലിംഗ്, ബഞ്ചിർ കനൽ / തരും ബറാത്ത് എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. 50 m3 / സെക്കന്റ് അപ്സ്ട്രീമിൽ മൊത്തം പ്രവേശന ഡെബിറ്റ് 290 m3 / സെക്കന്റ് താഴെയാണ്. 150 m3 / സെക്കന്റ് അപ്സ്ട്രീമിലുള്ള എക്സിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ഏതാണ്ട് 370 m3 / സെക്കന്റ് ദൈർഘ്യത്തിൽ, 17 പോഷകനദികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.[11][12]

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

 1. Kali Baru - Geonames.org.
 2. 2.0 2.1 Kali Baru, Proyek Kanal Transportasi yang Gagal - Dian Dewi Purnamasari; Mukhamad Kurniawan/Saiful Rijal Yunus, Kompas.com - 26 September 2016.
 3. BBWS Ciliwung Cisadane. Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai Ciliwung Cisadane (PBPS CC). Archived in Konservasi DAS Ciliwung - April 2012.
 4. Kali Baru Barat Bersih dari Sampah - Izzudin & Lopi Kasim - Berita Jakarta -16 Juli 2015.
 5. Zaenuddin HM “212 Asal-Usul Djakarta Tempo Doeloe,” Penerbit: Ufuk Press Oktober 2012. 377 halaman
 6. Inilah Asal usul Nama Kalibaru Jakarta - Nurudin Abdullah & Nurbaiti - 24 Desember 2014.
 7. Gunawan, Restu. Gagalnya sistem kanal: pengendalian banjir Jakarta dari masa ke masa. Penerbit Buku Kompas, 2010. ISBN 9797094839, 9789797094836. 398 pages. p. 158.
 8. Gunawan, Restu. Gagalnya sistem kanal: pengendalian banjir Jakarta dari masa ke masa. Penerbit Buku Kompas, 2010. ISBN 9797094839, 9789797094836. 398 pages. p. 158.
 9. Adolf Heuken SJ. Atlas Sejarah Jakarta. Yayasan Cipta Loka Caraka, 2014.
 10. Gunawan, Restu. Gagalnya sistem kanal: pengendalian banjir Jakarta dari masa ke masa. Penerbit Buku Kompas, 2010. ISBN 9797094839, 9789797094836. 398 pages. p. 158.
 11. DPUD DKI Jakarta. Potensi Debit Air Baku Pada Wilayah Sungai DKI Jakarta. 2003.
 12. Penyelamatan tanah, air, dan lingkungan. Sitanala Arsyad, Ernan Rustiadi (eds.). Publisher: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008. ISBN 9794617024, 9789794617021. 288 pages. p. 98.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബരു_ബാരത്_നദി&oldid=3086455" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്