ബേസിക് ഇൻപുട്ട്/ഔട്ട്‌പുട്ട് സിസ്റ്റം (ഇംഗ്ലീഷ്: Basic Input Output System) എന്നതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണ് ബയോസ് (BIOS)[1] [2]. പലപ്പോഴും ബൈനറി ഇൻപുട്ട്/ഔട്ട്‌പുട്ട് സിസ്റ്റം, ബേസിക് ഇന്റെഗ്രേറ്റഡ് ഓപറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റം, ബിൽറ്റ് ഇൻ ഓപറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ ഇത് തെറ്റായി വിവരിക്കാറുണ്ട്. ഒരു പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്ഥിരമായി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ് ബയോസ്. ആദ്യമായി വൈദ്യുതി നൽകുമ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള പ്രധാന ഹാർഡ്‌വെയർ ഘടകങ്ങളെ ഓപറേറ്റിംങ്ങ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്‌വെയറാണിത്. സാധാരണയായി മദർബോർഡിലുള്ള ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ചിപ്പിലോ, റീഡ് ഒൺലി മെമ്മറി ചിപ്പിലോ (ROM) ഇത് സംഭരിച്ചുവെക്കുന്നു. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ്, ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ്, ഒപ്റ്റികൽ ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ്, തുടങ്ങിയ ഹാർഡ്‌വേയർ ഘടകങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കലാണ് ബയോസിൻറെ പ്രാ‍ഥമിക ചുമതല. തന്മൂലം മറ്റു മീഡിയകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വേയറുകൾക്ക് യന്ത്രത്തിൻറെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നു. ബൂട്ടിംഗ് പ്രക്രിയ സമയത്ത് ഹാർഡ് വെയർ പ്രാരംഭ പ്രക്രിയ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കാത്ത അസ്ഥിരമായ ഫേംവെയർ, ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കും പ്രോഗ്രാമുകൾക്കുമുള്ള റൺടൈം സർവീസുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു. ബയോസ് ഫേംവെയർ ഒരു പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻറെ സിസ്റ്റം ബോർഡിൽ മുൻകൂട്ടി ഇൻസ്റ്റാളുചെയ്തിരിക്കുന്നു, പവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സോഫ്റ്റ് വെയറായാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 1975 ൽ സി.പി. / എം. ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബേസിക് ഇൻപുട്ട് / ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഈ പേരിൻറെ ഉദ്ഭവം. ഐ.ബി.എംന് ആണ് ബയോസിൻറെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥവകാശം. ബയോസ് എന്നത് അനുയോജ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയർ ആണ്. യഥാർത്ഥ സംവിധാനത്തിന്റെ ഇന്റർഫേസ് ഒരു ഡെ ഫാക്ടോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആധുനിക പി.സി.കളിൽ ബയോസ് സിസ്റ്റം ഹാർഡ് വെയർ ഘടകങ്ങളെ ആരംഭിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ഒരു മുഖ്യഭാഗ മെമ്മറി ഉപകരണത്തിൽ നിന്നും ഒരു ബൂട്ട് ലോഡറോ ഓപറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമോ ലഭ്യമാക്കും.

ബയോസ്: ബേസിക് ഇൻപുട്ട്/ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം
AwardBIOS CMOS Setup Utility.png
Phoenix AwardBIOS CMOS (non-volatile memory) Setup utility on a standard PC
സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്:
സാധാരണ ഉല്പാദകര്:

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. IBM Personal Computer Technical Reference manual, IBM Corporation, First Edition, Revised March 1983, page iii
  2. Mukherjee, Anindya; Narushoff, Paul (1993), Programmer's Guide to the AMIBIOS, Windcreat/McGraw-Hill, ISBN 0-07-001561-9
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബയോസ്&oldid=2686667" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്